תיאוריית הריבוד החברתי של מקס ובר

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
תיאוריית הריבוד החברתי של מקס ובר
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר