שולחן עבודה למרצה

שלום וברכה לסגל המרצים!

לרשותכם שולחן עבודה המרכז קישורים ל:
תחנת מידע
טפסי מרצים
לשם כניסה למאגרי מידע וקטלוג מקוון, יש להזדהות וללחוץ על "ספריה" שבתפריט העליון.
בהצלחה!

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019