למידה מרחוק >> עמדות כלפי למידה מרחוק

עמדות כלפי למידה מרחוק

התפרצות נגיף הקורונה והגעת זן האומיקרון הנחשב למדבק מאוד הביאה את ראשי המוסדות להשכלה גבוהה להחלטה משותפת על מעבר ללמידה מקוונת. בצל משבר הקורונה אין מנוס ממעבר מהוראה פרונטלית אל למידה מרחוק, והסטודנטים והמרצים נאלצים להסתגל למציאות החדשה.

החוקרים החלו לבדוק מהן עמדות הסטודנטים והסטודנטיות לגבי הלמידה המקוונת, ובמקביל הם בוחנים את עמדות המרצים בנושא למידה מרחוק. על פי מחקרים שנעשו בחודשים האחרונים עולה כי רבים מהסטודנטים מעדיפים את הלמידה פנים אל פנים, כלומר למידה פרונטלית בכיתות הלימוד ובאולמות ההרצאה במוסדות להשכלה גבוהה, ורבים מהם טוענים כי הלמידה המקוונת מקשה עליהם מבחינת ריכוז, עניין, חוויית לימודים, קשר עם המרצים ועוד.

יחד עם זאת, רוב הסטודנטים והמרצים מעדיפים את הלמידה המקוונת על פני דחיית הסמסטר מאחר והרצף הלימודי חשוב עבורם והם לא רוצים לסיים את הלימודים כחצי שנה או שנה לאחר הזמן המתוכנן. ראוי לציין כי סטודנטים ומרצים במקצועות הטכנולוגיים, המדעיים והריאליים אינם שוללים את הלמידה המקוונת ומרביתם מחזיקים בעמדות יחסית חיוביות בנוגע ללמידה מרחוק, לעומת הסטודנטים שלומדי מדעי החברה והרוח.

עמדות חיוביות כלפי למידה מרחוק

מחקרים שונים בנושא הלמידה מרחוק התקיימו גם במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל, ובמשרד החינוך הישראלי מנטרים את אפקט הלמידה המקוונת וחוקרים את עמדות המורים והתלמידים לנושא - מסקנות החוקרים בחו"ל זהות לתוצאות המחקר שנעשה באוניברסיטת בן גוריון, לכן העמדות ללמידה המקוונת יחסית זהות בכל מקום, ויש המצדדים בנושא לעומת אחרים שמעדיפים את שיטת הלמידה הרגילה, כלומר פנים אל פנים.

חלק מהסטודנטים טענו כי העמדות שלהם כלפי הלמידה המקוונת הן חיוביות בסך הכול, אך כאשר מפלחים את האוכלוסייה שנבדקה במחקר מגלים כי העמדות החיוביות הן לרוב של סטודנטים הלומדים שנה שנייה או שלישית, ובעיקר סטודנטים ממצב סוציו אקונומי בינוני ומעלה.

סטודנטים מאוכלוסיות מוחלשות התקשו יותר עם המעבר אל למידה מרחוק, והם נאלצו לרכוש ציוד יקר ערך כדי להשתתף בשיעורים המקוונים. חלק מהם הסתגלו למציאות החדשה והם מציינים לטובה את ראשי המכללה על האפשרות ללמוד מרחוק כחלופה לדחיית הסמסטר או שנת הלימודים.

מחקר דומה שנעשה בטכניון מגלה כי רוב הסטודנטים מחזיקים בעמדות חיוביות כלפי למידה מקוונת, אך הטיעון שלהם מחזק גם את המסקנות של המחקר מאוניברסיטת בן גוריון, מאחר ותחומים מדעיים וטכנולוגיים, כדוגמת לימודי הנדסה, תוכנה ומדעי המחשב, מתאימים יותר ללמידה המקוונת, וגם המרצים מחזיקים בידע טכנולוגי המאפשר להם להסתגל לשיטות הוראות חדשניות ומתקדמות מבחינה טכנולוגית.

ראשי המוסדות להשכלה גבוהה מעדיפים את הלמידה הרגילה

במוסדות להשכלה גבוהה בישראל החליטו לעבור ללמידה מרחוק לאור התחלואה הגבוהה והרצון לשמור על בריאותם של הסטודנטים, המרצים והעובדים. עם זאת, סקר שבדק לאחרונה את עמדות ראשי המוסדות להשכלה גבוהה מגלה כי מרביתם מעדיפים להמשיך את הלמידה פנים אל פנים, ולטענתם זו השיטה הנוחה והיעילה ביותר ללימודים.

ראשי המוסדות להשכלה גבוהה אינם פוסלים את שיטות הלמידה המבוססות על טכנולוגיה ולמידה מקוונת, לכן בפתיחת שנת הלימודים היו מכללות ואוניברסיטאות שבחרו בשיטת הלמידה ההיברידית. עם זאת, היקפי התחלואה ומכת הבידודים בכל המדינה אילצה אותם לשנות את הטקטיקה ולחשב מסלול מחדש, ובמקום לדחות את פתיחת הסמסטר הם העדיפו לעבור ללמידה המקוונת, והם מציינים לשבח את המרצים שלקחו את הטכנולוגיה צעד אחד קדימה ופיתחו מערכי שיעור מתקדמים ומעשירים.

בשורה התחתונה, העמדות כלפי למידה מרחוק הן מעורבות, אך רוב הסטודנטים והמרצים טוענים שהם מעדיפים למידה פנים אל פנים, כאשר הסטודנטים ציינו כי חסרה להם בעיקר אינטראקציה חברתית.

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה