סטודנטים יושבים על הדשא
מידע למועמדים >> הרשמה ONLINE

הרשמה ONLINE

תהליך הרישום:
יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הרישום, לצרף מסמכים כגון צילום ת.ז ומסמכי השכלה, ולשלם את דמי הרישום  בסה"כ של 400 ₪ באמצעות כרטיס האשראי (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת). לאחר מילוי הפרטים ואישורם, ייצור עמך קשר נציג ממנהל הרישום להשלמת הליך הקבלה.

יובהר, כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה!

את המסמכים המקוריים הבאים יש להציג במשרדי הרישום במועד הראיון האישי:
• צילום תעודת זהות כולל הספח.
• אישורים מקוריים על השכלה קודמת על פי תנאי הקבלה.
• קורות חיים מעודכנים.
• מבחן אמירם / אמיר – לא חובה
• מבחן יע"ל – לא חובה
• מבחן פסיכומטרי – לא חובה

להרשמה לתארים ראשונים » להרשמה לתארים שניים » להרשמה ללימודי מכינה »

 

לשאלות בנושא רישום ניתן לפנות ל- rishum3@mishpat.ac.il .

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה