צעירים מסתכלים לאופק
חדשות ועדכונים >> עדכונים לסטודנטים בשעת חירום >> הקלות לשנת הלימודים תשפ"ד

הקלות לשנת הלימודים תשפ"ד

פתיחת שנת הלימודים ב- 24.12.23, חודש ראשון בזום

יחד עם מתווה הקלות והתאמות אקדמיות הקמנו מערך סיוע רחב למילואימניקים ולכלל הסטודנטים הכולל:

  • קרן מלגות מיוחדת לסטודנטים נזקקים המשרתים במילואים ולנפגעי המלחמה.
  • סיוע מול גופי הרווחה ובירוקרטיה.
  • ייעוץ פסיכולוגי.
  • הרצאות זום להתמודדות עם מציאות חיינו.
  • חבילות עידוד למגויסים.
  • סיוע למשפחות המגויסים ונפגעי המלחמה

להלן מתווה והתאמות לימודים מעודכן לשנת הלימודים תשפ"ד:

לו"ז אקדמיא. שנת הלימודים תפתח ב - 24.12.23 , י"ב בטבת תשפ"ד .
ב. כל אחד מהסמסטרים יקוצר
ג. חופשת הסמסטר תוארך
מצ"ב לו"ז אקדמי עדכני.
השלמת בחינות תשפ"ג
א. לכל מסלול נקבע מתווה מותאם הכולל ציוני עובר/ חלופת עבודות/ בחינות
(בהפחתה של חומר הלימודים)
הודעה על המתווה נשלחה/ תשלח עד אמצע השבוע הבא לכלל המסלולים.
ב. הבחינות יידחו ולא יתקיימו לפני 17 בדצמבר 2023 (למעט בחוג לדימות רפואי).
ג. לפני כל בחינה יתקיים שיעור חזרה בזום עם סגל הקורס.
ד. היקף החומר הנדרש לבחינות יצומצם.
ה. במקרה של חלופת עבודה /עבודות סמינריוניות מועד ההגשה לא יהי ה לפני 1
בינואר 2024.
מתווה הלימודיםא. החודש הראשון של שנת הלימודים יתקיים בזום.
ב. החלטה ביחס להמשך תתקבל על סמך המצב הבטחוני.
ג. כל השיעורים יוקלטו ויעלו לאתרי הקורסים.
ד. היקף מרכיבי הביניים בקורס יצומצם
ה. עד תחילת הסמסטר יעלה לאתר הקורס סילבוס עדכני הכולל עדכון ביחס
למרכיבי הציון של הקורס
ו. יתקיימו ימים מרוכזים לתגבור - הודעה תשלח מראש

שכר לימודתדחה גביית שכר לימוד של חודש דצמבר 2023

להלן הנחיות והתאמות למשרתי המילואים וכוחות הביטחון
(המסומן ב-* יחול גם על בני/ות זוג של משרתי כוחות הביטחון, משפחות שכולות ומי שפונה מביתו)

פטורים אקדמייםלכל משרת מילואים וכוחות הבטחון ינתן פטור מקורסי בחירה בהיקף של עד 4
נ"ז למי ששירת בהיקף של 14-29 יום ועד 6 נ"ז למי ששירת 30 יום ומעלה.
* השלמת בחינות תשפ"גאושרו חלופות ציון עובר/שקלול מרכיבי ביניים כציון סופי/חלופת עבודה שמועד
הגשתה יותאם לנסיבות, הודעות אישיות ישלחו אל הסטודנטים הזכאים לכך.
* מתווה הלימודיםא. פטור/צמצום מרכיבי ביניים בהתאם לאופי הקורס.
ב. פטור מנוכחות (למעט תרגילים ומעבדות בחוג לסיעוד).
ג. שיעורי תגבור והשלמה מרוכזים.
*שכר לימודא. תדחה גביית שכר הלימוד של חודש דצמבר 2023
ב. תוקם קרן מלגות מיוחדת לסטודנטים נזקקים ששירתו במלחמה במילואים
ולנפגעי המלחמה.

מעבר למפורט לעיל, כל סטודנט/ית להם נסיבות מיוחדות מוזמנים לפנות אל רכזת השנה לשם מתן סיוע.

 

*צפו בסרטון המפרט על מערך סיוע זה


כולנו יחד מחבקים את משפחות החללים, מתפללים לשלום החטופים וכוחות הבטחון ומייחלים לרפואת כל הפצועים .

בתקווה לבשורות טובות במהרה

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

 

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה