לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תש"פ 2019 – 2020*

לוח זמנים אקדמי לשנה"ל תש"פ 2019 – 2020*

יום ראשון ללימודים. יום א' כח' בתשרי תש"פ 27.10.19

חופשת חנוכה. יום א' כד' בכסלו תש"פ 22.12.19 עד יום א' א' בטבת תש"פ 29.12.19

יום אחרון ללימודים ס"ב. יום ו' ה' בשבט תש"פ 31.1.20

חופשה בין הסמסטרים. מיום א' ז' בשבט תש"פ 02.02.20 עד יום ו' ג' באדר תש"פ 28.02.20

יום ראשון ללימודים ס"ב. יום א' ה' באדר תש"פ 01.03.20

חופשת פורים. מיום ב' יג' באדר תש"פ 09.03.20 עד יום ד' טו' באדר תש"פ 11.03.20

חופשת פסח. מיום א' יא' בניסן תש"פ 05.04.20 עד יום ו' כב' בניסן תש"פ 17.04.20

יום הזכרון לחללי צה"ל***. יום ג' ד' באייר תש"פ 28.04.20

יום העצמאות. יום ד' ה' באייר תש"פ 29.04.20

חג השבועות. מיום ה' ה' בסיון תש"פ 28.05.20 עד יום ו' ו' בסיון תש"פ 29.05.20

סיום סמסטר ב'. יום ו' כז' בסיון תש"פ 19.06.20

חופשה בין הסמסטרים. מיום א' כט' בסיון תש"פ 21.06.20 עד יום ו' כה' בתמוז תש"פ 17.07.20

יום ראשון ללימודים סמ' קיץ. יום א' כז' בתמוז תש"פ 19.07.20

צום ט' באב. מיום ד' ח' באב תש"פ 29.07.20 עד יום ה' ט' באב תש"פ 30.07.20

יום אחרון ללימודים סמ' קיץ. יום ה' כח' באלול תש"פ 17.09.20

יום ראשון ללימודים תשפ"א. יום א' ל' בתשרי תשפ"א 18.10.20

* הנהלת המרכז האקדמי שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במועדי הלימודים.

** הלימודים בערב יום הזכרון לשואה ולגבורה )יום ב', כו' בניסן, 20 באפריל 2020 )יסתיימו בשעה
.19:30

*** הלימודים בערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל )יום ב', ג' באייר, 27 באפריל 2020 )יסתיימו
בשעה 16:00

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה