בחורה ליד מחשב על רקע ורוד
סטודנטים >> התאמות לימודים

התאמות לימודים

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מאפשר התאמות בתנאי הבחינות לסטודנטים לאחר אבחון מקצועי ורק עם הגשת ממצאים המעידים על כך שהם בעלי לקויי למידה או בעלי הפרעות קשב וריכוז אשר מונעים מהם משמעותית במימוש הפוטנציאל הלימודי.

במרכז האקדמי מקבלים אך ורק אבחון דידקטי או פסיכו -דידקטי .

את האבחונים יש להגיש בחודש הראשון בכל סמסטר, למנהלת הדקאנט או לרכזת האקדמית.
אבחונים שיוגשו לאחר מועד זה יבדקו בתום השבוע הראשון של הסמסטר העוקב.
תוקף האבחון הינו עד 5 שנים וזאת במידה ונעשה מתחת לגיל 20, אבחון שנעשה מעל גיל 20 יהיה תקף גם לאחר 5 שנים.

המרכז אינו מקבל:
• אבחונים ממוחשבים כגון: TOVA,BRC, MOXO.
• אבחונים רפואיים לגילוי הפרעת קשב וריכוז שנערכו ע"י רופאים.

אישור ההתאמת בתנאי הבחינות יהיה תקף לכל תקופת הלימודים, אלא אם צוין במפורש אחרת.

סטודנטים בעלי אבחון שאינו בתוקף או שלא עברו אבחון כלל, מומלץ לפנות לאבחון מת"ל (מערכת תפקודי למידה.) של המרכז ארצי לבחינות ולהערכה.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה