תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים.

M.A משפטים ללא משפטנים - שערי מדע ומשפט

חדש! ייחודי לשערי מדע ומשפט- תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים בדגש על חינוך

הטבה ייחודית לחברי ארגון המורים

לפרטים נוספים היכנסו 

 

למה ללמוד לתואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים?

מטרת תואר שני במשפטים, להעניק השכלה רחבה בתחום המשפטים לכל מי שזקוק לכך. בעלי מקצוע, יזמים ואנשי עסקים, כל אלו ועוד זקוקים להשכלה בחום המשפטים לצורך עבודתם השוטפת, למשל כתיבת חוות דעת לבתי משפט, הגשת תסקירים על ידי עובדים סוציאליים, מנהלים ואנשי עסקים הזקוקים להשכלה משפטית כדי לבדוק חוזים וכיוצא בזה.

למי מתאים התואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים?

מסלול הלימודים לתואר שני במשפטים ללא משפטנים מיועד בעיקר למי שזקוק לידע משפטי בעבודתו, כדוגמת כלכלנים, רואי חשבון, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מנהלים בכירים בארגונים, מתווכי נדל"ן, יזמים ובעלי עסקים מתחומים שונים. בנוסף, התואר מתאים לכל אדם שהעולם המשפטי קרוב ללבו ומעניין אותו, וברצונו להעשיר את ידיעותיו והשכלתו בנושא.

עם זאת, חשוב להדגיש כי התואר אינו מיועד להכשרת עורכי דין ובעלי התואר השני לא יכולים לעסוק במתן ייעוץ משפטי ובעריכת דין.

מהם תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים**?

רשאים להגיש מועמדותם לתוכנית בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר בארץ או מחו"ל בציון ממוצע של 80 לפחות, בתחומים השונים של מדעי החברה.
סף הקבלה לתוכנית ייקבע מידי שנה בשנה, בהתאם לביקוש ולמכסת התלמידים שנקבעה לתוכנית, כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה.
מועמדים בעלי תואר ראשון במשפטים (L.L.B )יהיו פטורים מלימודי השלמה בהיקף של 24 נ"ז.

לפרטים נוספים לחצו כאן

מבנה הלימודים

תחום המשפט הוא מקור ידע חשוב להתנהלות בעבודה, בעסקים, בפעילות ציבורית ובחיים בכלל.
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מציע תוכנית ייחודית בלימודי תואר שני במשפטים לבעלי תואר אקדמי, שאינם משפטנים. התואר מיועד למבקשים לרכוש הן השכלה משפטית בסיסית והן ידע משפטי מעמיק בתחומי העיסוק או העניין שלהם, זאת אם לצורך קידום בעבודה, הגדלת אפשרויות התעסוקה, הרחבת אופקים ומיצוי יכולות אישיות.

הלימודים מתקיימים פעמיים  בשבוע בימי חמישי ושישי ומתפרסים על פני ארבעה סמסטרים.

מה לומדים בתוכנית לתואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים?

התוכנית מורכבת מלימודי חובה, קורסי בחירה וסמינריונים ללא תזה.

מועמדים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים, ילמדו גם לימודי ההשלמה בהיקף של 24 נ"ז. לימודי ההשלמה יתקיימו בחלקם במסגרת הקורסים הקיימים כיום במרכז במסגרת התוכנית לתואר ראשון במשפטים. לימודי ההשלמה

יילמדו במהלך השנה הראשונה של התוכנית ויהוו תנאי קדם באותם קורסים ספציפיים בתחום המשפט שדורשים ידע מוקדם במשפטים. סיום לימודי ההשלמה מהווה – בין היתר – תנאי לקבלת תואר המוסמך.

תוכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

התואר מתמקד בתחום הרגולציה (אסדרה) ומשלב קורסים בתחומים מגוונים כמו:
• יזמות טכנולוגית
• שוק ההון
• מכרזים
• הגנת הסביבה
• תכנון עירוני ואזורי
• חינוך
לימודים אלה מיועדים הן לעובדי ציבור העוסקים באסדרה או המתעניינים בה והן לעובדי הגופים הרבים במשק הכפופים לאסדרה, בשאיפה לדיאלוג מפרה בין שתי הקבוצות.
דגש מיוחד יינתן, בהתאם לביקוש, לאסדרת תחום החינוך בנושאים שונים כגון:
• המעמד המשפטי של מוסדות חינוכיים
• מעמדן של רשתות חינוך ארציות
• הפרטה ורגולציה במערכת החינוך
• חינוך מיוחד
• שוויון והפליה במערכת החינוך
קורסים אלה הותאמו במיוחד לסגל ההוראה והמנהל החינוכי על כל גווניו.

לפרטים נוספים לחצו כאן

מה קורה לאחר הלימודים?

בוגר תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים, זוכים לידע משפטי מעמיק ומקיף במגוון נושאים עדכניים. הבוגרים זוכים לידע חשוב הנדרש לפעילות של ארגונים ועסקים בינלאומיים במאה ה-21, הידע המשפטי מקנה להם יתרון מול העמיתים שלהם בעבודה.

כדאי לדעת כי בוגרי מסלול הלימודים שמעוניינים לעסוק בעריכת דין יכולים לעבור השלמה מקוצרת לתואר ראשון במשפטים.

חשוב לזכור כי התואר נועד להקנות ידע משפטי ולסייע לבוגרים בעבודתם. התואר השני יכול לבוא לידי ביטוי גם בתוספת שכר, בהתאם למקום העבודה. כמו כן, בעלי תואר שני במשפטים ללא משפטנים יכולים להתמודד על משרות ניהול בכירות יותר בארגונים השונים, לקדם את הקריירה שלהם אצל המעסיק או במקום עבודה אחר ועוד.  

*המל”ג אישר את פתיחת התוכנית והענקת תואר שני ללא תזה (M.A) בלימודי משפט, מותנית באישורה.

**תנאי הקבלה שלעיל נקבעו על מנת להבטיח שמירת רמה אקדמית נאותה ועמידה בכללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה. עם זאת, ובהתאם להחלטת המל"ג, המרכז האקדמי יהיה רשאי לאפשר קבלה של 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים למרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנזכרים, על מנת לאפשר את הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל; לתת מענה לצרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בחברה הישראלית ולבטא בכך את אופייה הרב תרבותי; וכן במקרה שבו המועמד  הוא בעל רקע או נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים חריגה מתנאי הקבלה הרגילים.

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 15.11.20

מתעניין?