תואר מוסמך במשפטים LL.M

אודות התכנית

כחלק מהרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה במשפטים גם לתארים מתקדמים, מציע המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט תוכנית ללימודי תואר מוסמך במשפטים (LL.M ) וזאת במטרה להרחיב ולהעמיק את לימודי המשפטים של בוגריו ושל משפטנים בוגרי מוסדות אחרים. התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון במשפטים ( LL.B ) המבקשים להרחיב את לימודיהם בתחומי משפט שונים, הן באמצעות הכרת תחומי לימוד חדשים, הן באמצעות העמקת הידע בתחומי משפט מוכרים והן בהעצמת יכולות המחקר המשפטי והכתיבה המשפטית. כל זאת, לצד רכישת כלים מחקריים שיאפשרו העמקת חקר בעיסוקם בתחום המשפט.
סך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר הוא 32 נ”ז. הלימודים מתקיימים פעם בשבוע ומתפרשים על פני 4 סמסטרים רציפים.

סגל ההוראה

בסגל מצויים מומחים מן השורה הראשונה בתחומים הנלמדים המשלבים ידע עיוני ומחקרי עם ניסיון מעשי.

תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך במשפטים ( LL.M ) מתייחדת בהרחבת מוטת הכנפיים של התחומים הנלמדים בתואר הראשון ובהעמקה בהם, תוך בחינת הסוגיות המשפטיות מנקודת מבט מעשית, ולא רק תיאורטית.
התוכנית מבקשת להעניק ללומדים בה מבט רחב יותר על עולם המשפט וחובקת בתוכה קורסים מכל ענפי המשפט, תוך שימת דגש על תחומי דעת שהולכים מתפתחים ומסתמנים כ"גומחות" ידע (נישות) יחודיות אשר לשולט בהן יש יתרון ניכר על פני עמיתיו למקצוע. במסגרת התוכנית יבחר כל סטודנט אחד מבין המסלולים המוצעים:
•תואר מוסמך כללי
•תואר מוסמך עם התמחות במשפט עסקי
•תואר מוסמך עם התמחות במשפט פרטי
ובלבד שלמד בתחום ההתמחות 18 נ”ז הכוללות קורסי חובה, סמינריונים וקורסי בחירה. תוכנית הלימודים מורכבת מלימודי חובה המהווים העמקה והרחבה של סוגיות שנלמדו בתואר הראשון , מלימודי בחירה ומשני סמינריונים מחקריים.
הלימודים בסמסטר הראשון יכללו לימודי חובה בלבד. שלושת הסמסטרים העוקבים מוקדשים ללימודי חובה, ללימודי בחירה ולסמינרים.

לפרטים נוספים לחץ כאן

תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון במשפטים ( LL.B) ממוסד מוכר בארץ או מחו"ל* בציון ממוצע של 80 ומעלה.
כמו כן, יוכלו להגיש מועמדותם בעלי ניסיון מעשי של 12 שנים לפחות בתחום המשפט , שממוצע ציוניהם נע בין 75-79 .

*מגישי תעודות מחו”ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה ושקילה ממשרד החינוך.

דמי הרשמה

דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה. תעריף דמי ההרשמה לשנה"ל הינו 400 ₪.
דמי הרישום תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה. ניתן לשלם את דמי הרישום במדור הרישום, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן.
דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

לטופס ההרשמה יש לצרף:
א. אישור הזכאות לתואר ראשון במשפטים (LL.B)
ב. גיליון ציונים לתואר חתום ע"י מוסד לימודים מוכר
ג. צילום ת.ז. (העמוד הכולל את השם ומספר הזהות)
ד. טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק

טופס רישום

כל תעודה או אישור המוגשים למדור יעוץ ורישום חייבים לשאת חתימה וחותמת מקור של המוסד שהנפיק את האישור. אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.
ניתן לשלוח צילום בתנאי שהצילום הוא קביל, כלומר – צילום מאושר ע"י המוסד בחותמת "נאמן למקור" וחתימה. ניתן לאשר מסמכים מצולמים גם במדור יעוץ ורישום, כנגד הצגת המקור.

לטופס ההרשמה   לחצו כאן

 

*מגישי תעודות מחו"ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה.

*הנהלת המרכז רשאית לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלא המסלול. פתיחת המסלול מותנית במינימום נרשמים

*המועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחת התכנית, הענקת התואר מותנית באישורה.  להנהלה שמורה הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים, לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, היקף שעות ההוראה השבועיות, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על השינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי, מכל סיבה ניהולית או אקדמית לפי שיקול דעתה.

קרא עוד למידע נוסף – תואר ראשון במשפטים

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?