תכנית הלימודים חשבונאות

מסלול הלימודים

הלימודים מתנהלים במסלול יום במשך 3 ימים בשבוע. הלימודים מתקיימים ברובם במסגרת סמסטריאלית ונפרסים על פני שלוש שנים אקדמיות, 6 סמסטרים. סך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר הוא 120 נ”ז.

 

המערכת החשבונאית
קורס המערכת החשבונאית נועד להקנות לסטודנטים כלים ראשוניים במסגרת לימודי החשבונאות במטרה להקל עליהם את הלימודים בקורסים המתקדמים. בדרך זו מתאפשרת כניסה נוחה לתחום החשבונאות גם לסטודנטים שאין להם כל רקע מוקדם בנושא זה. הקורס נילמד במהלך סמסטר א' בלבד בשנה א' ומהווה תנאי קבלה ללימודי הקורס יסודות החשבונאות.
עלות הקורס הינה 2,500 ₪ בנוסף על שכר הלימוד הקבוע לשנה א'.

 

*שנת השלמה

התוכנית ללימודי שנת השלמה בחשבונאות מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון בחשבונאות (. B.A ) או במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות (. B.A ) מכל מוסדות הלימוד המוכרים בארץ, ומטרתה להכין את הסטודנטים לשתי הבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון בישראל: חשבונאות פיננסית וביקורת חשבונות (סופיות ב'). בנוסף, ובכפוף לאישור מועצת רואי החשבון, יקבלו הסטודנטים פטור מ- 2 בחינות של מועצת רואי החשבון, מעבר לפטור מ- 11 בחינות שניתן כנגד תואר ראשון בחשבונאות. לימודי שנת ההשלמה יערכו במתכונת שבועית, של שני ימי לימוד מלאים בשבוע ומעת לעת יום לימוד נוסף ויתפרסו על פני שנה מלאה.

התמחות
לאחר סיום תואר B.A. בהצלחה יוכלו הבוגרים להתחיל בהתמחות במשרדי רואי חשבון מוכרים, בעת ובעונה אחת עם הלימודים בשנת ההשלמה.

נהלי לימודים

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריון וקורסים באנגלית. במסגרת הלימודים ילמדו קורסים בחשבונאות פיננסית, קורסים בחשבונאות ניהולית ושיטות כמותיות, קורסים בכלכלה ומימון, קורסים משפטיים, קורסי מיסים, קורסי ביקורת וקורסי אנגלית עסקית.

לפירוט מקצועות החובה לחצו כאן 

לימודי אנגלית
כל סטודנט חייב להשתתף במסגרת תכנית הלימודים הרגילה בקורס/ים באנגלית, אלא אם כן עמד בדרישות לרמת פטור. מועמד אשר יתקבל ללימודים אך יסווג לרמת מכינה באנגלית(רמה טרום בסיסית א' / ב') יחויב בעלות המכינה/ות בנוסף לשכ”ל השנתי .

מיון לרמות האנגלית
הסטודנטים ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות בחינת אמיר”ם/ אמי”ר/ פסיכומטרי, כדלהלן:
מתקדמים ב': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במהלך סמסטר אחד בלבד
מתקדמים א': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שני סמסטרים בלבד
בסיסי: הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שלושה סמסטרים
טרום בסיסי ב': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים
טרום בסיסי א': הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים (בתגבור שעות)

 

* פתיחת שנת השלמה מותנת בכמות נרשמים מינימלית ומספקת.

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אביב 2020
מועד סגירת הרישום 1.3.20

מתעניין?