בית הספר למדיניות ציבורית >> תואר ראשון במדיניות ציבורית ממשל ומשפט B.A

תואר ראשון במדיניות ציבורית ממשל ומשפט B.A

    "כמי ששילב במשך שנים רבות עשייה אקדמית בצד עשייה ציבורית אין לי ספק שמדובר בתכנית אקדמית יוקרתית שתקנה לבוגריה יתרונות מעשיים משמעותיים, ותקדם את השירות הציבורי בישראל..."

(פרופסור אברהם דיסקין, מייסד בית הספר למנהל, ממשל ומשפט)

התכנית הייחודית נבנתה מתוך הכרה בצורך הממשי בהכשרה איכותית, רב תחומית ומקיפה של מנהלים, ארגונים ואנשי ממשל, הפועלים בסביבה ציבורית מורכבת מבעבר.
הלימודים יתרכזו הן בצדדים הפורמאליים והן בצדדים הבלתי-פורמאליים של הסביבה הציבורית, הבעיות שהיא מציבה והפתרונות הנגזרים מהכרתה, תוך הקניית בסיס תיאורטי ועיוני רחב.
תכנית הלימודים מורכבת מלימודי מבוא ומלימודי ליבה בתחומי מינהל, ממשל, משפט, כלכלה ושיטות מחקר ומלימודי בחירה. בשנה השלישית של הלימודים תתקיים בצד הלימודים העיוניים גם סדנא שתתמקד בניתוח אירועים, קבלת החלטות וקביעת מדיניות בנושאים עיוניים ומעשיים. בסדנא ישתתפו בנוסף למורי התכנית גם נציגים של צמרת מקבלי ההחלטות בישראל בעבר ובהווה.

מטרת תכנית הלימודים היא להקנות לתלמידים ידע אינטגרטיבי בתחומי מנהל, ממשל ומשפט ולהכשירם כמנהלים בתחומים הרלוונטיים.

לפרטים נוספים לחץ כאן

התכנית מיועדת לתלמידים המתכוונים להשתלב בתפקידים ציבוריים ופוליטיים, לאנשי השירות הציבורי המיועדים לתפקידי ניהול, ולמתעניינים בסביבה הציבורית והפוליטית המודרנית.

מתווה לימודים היברידי לתואר ראשון במדיניות ציבורית ממשל ומשפט B.A

למידה היברידית מתחילת שנת הלימודים תשפ''ב לכלל הסטודנטים, שיעור ראשון ואחרון בסמסטר יהיו בקמפוס ללא זום לשם הכרת המרצים.


 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה