שנת השלמה בחשבונאות

מבנה הלימודים
התוכנית ללימודי שנת השלמה בחשבונאות מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון בחשבונאות ). B.A ( או במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות ). B.A ( מכל מוסדות הלימוד המוכרים בארץ, ומטרתה להכין את הסטודנטים לשתי הבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון בישראל: חשבונאות פיננסית וביקורת חשבונות )סופיות ב'(. בנוסף, ובכפוף לאישור מועצת רואי החשבון, יקבלו הסטודנטים פטור מ- 2 בחינות של מועצת רואי החשבון, מעבר לפטור מ- 11 בחינות שניתן כנגד תואר ראשון בחשבונאות. לימודי שנת ההשלמה יערכו במתכונת שבועית, של שני ימי לימוד מלאים בשבוע ומעת לעת יום לימוד נוסף ויתפרסו על פני שנה מלאה.

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים* בשנת ההשלמה כוללת כ- 1,000 שעות הוראה.
בחודש אוגוסט 2019 , במשך שבועיים, יתקיימו ימי לימוד אינטנסיביים בנושא מיסים (“מרתון מיסים”) עם מיטב המרצים בתחומי המיסוי השונים, ובחינה בסופו. לאחר מכן, החל מחודש ספטמבר 2019 , הלימודים מחולקים לשני סמסטרים בהפסקות הנדרשות לחגים, לבחינות ולחופשת סמסטר. תוכנית ייחודית זו כוללת מרצים מן השורה הראשונה, שהוכיחו את יכולתם בהכנה מוצלחת של תלמידים לבחינות המועצה לאורך שנים, כיתות קטנות של עד 70 סטודנטים בלבד ויחס אישי לכל סטודנט לאורך כל שנת הלימודים.

נושאי הלימוד והמרצים:
1.חשבונאות פיננסית ( 530 שעות הרצאה ותרגול) – בהנחייתו הקפדנית של רו”ח אלי פאר, שנחשב למוביל התחום באקדמיה במשך שנים רבות. ההרצאה והתרגול יועברו ע”י רו”ח חני כהן.
רו”ח חני כהן הינה מרצה מובילה, בעלת ניסיון של שנים רבות כמרצה ומתרגלת בנושא זה במכללות שונות בארץ, בעלת ידע מקצועי רחב ויסודי, זוכת מדליית זהב ממועצת רואי חשבון על הצלחתה בבחינות.
2.ביקורת חשבונות ( 200 שעות הרצאה ותרגול) – רו"ח אמיתי טאוב ורו"ח רועי כץ, מרצים מובילים, במכללות שונות בארץ, בעלי ידע מקצועי רחב ויסודי.
3.ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות ) 56 שעות הרצאה ותרגול( – רו”ח ד”ר רוני לזר, מרצה בכיר באוניברסיטאות ומכללות בארץ ובארה”ב.
4.תאוריה חשבונאית(56 שעות הרצאה) – רו”ח ניסים דניאל.
5.עדכונים במסים ( 70 שעות הרצאה) – מספר מרצים מן השורה הראשונה המתמחים בתחומי המיסים השונים.

* פתיחת שנת השלמה מותנת בכמות נרשמים מינימלית ומספקת,
הנהלת המרכז האקדמי רשאית לשנות את תוכנית הלימודים וסדר המקצועות הנלמדים.

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אביב 2020
מועד סגירת הרישום 1.3.20

מתעניין?