"משפחה במשפט"-כרך ג'-ד' תשס"ט – תש"ע 2009 – 2010

שילה איל, עדן כהן, בנימין שמואלי, רונה שוז ואיילת בלכר-פריגת: דור העתיד במבחן ההווה
דורית ביניש: אקדמות מילין
אביעד הכהן: "אִמָּן של ילדים": על ילדים ויַלדוּת בעולמה של מורשת ישראל
אליקים רובינשטיין: הרצאה – על הקטין במשפט
תמר מורג: על תפישות העומק של הפסיקה הישראלית
עמוס הרמן: הריון בעוולה
מילי מאסס: הצעה לתיקון חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981
איריס עדניה-נץ, טליה אתגר: איזה מין ילדים?
יאיר שיבר: מזונות ילדים קטינים: מגמות חדשות
שמואל גולדשטיין ורינה לאור: היבטים בין-תרבותיים והשפעתם על אנשי מקצוע
בני שמואלי: חובת הדיווח על אלימות כלפי ילדים על-פי המשפט העברי ובהשוואה למשפט הישראלי
גארי ב' מלטון: חובת הדיווח: מדיניות ללא היגיון
תחיה שפירא: חובת הדיווח על עבירות בקטינים ובחסרי ישע
יצחק קדמן: חובת הדיווח על עבירות בילדים – רקע, סקירה ומהות
מרים פבר: בין "טיפולי" ל"פלילי": חובת הדיווח מנקודת ראותם של פקידי הסעד
עינת אסיף: חובת הדיווח על עבירות בקטינים ובחסרי ישע
דרורה נחמני-רוט: התנאים לקבלת פטור לפקידי סעד מדיווח למשטרה על עבירות בילדים
שוש צימרמן ובטי ריטבו; נירית פסח; מירה קרני: התנאים לקבלת פטור לפקידי סעד
דו"ח הוועדה להתעללות בילדים במשפחה בנושא "תופעת ההתעללות בילדים" (הרב יצחק לוי)
עדנה ארבל: דברי פרידה מהשופטת סביונה רוטלוי לרגל פרישתה מכס השיפוט)
The Summaries of the Articles: תקצירי המאמרים (אנגלית)

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019