תמונת רקע
חדשות ועדכונים >> הודעות קורונה >> הנחיות לביצוע בחינות מקוונות – תקופת קורונה

הנחיות לביצוע בחינות מקוונות – תקופת קורונה

קובץ להדפסה הנחיות לביצוע בחינות מקוונות-סמסטר ב'-סטודנטים

בחינות מסכמות סמסטר ב' תש"ף

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט נערך לקיים את בחינות סמסטר ב' באופן מקוון.
להלן הנחיות ביחס לאופן ביצוע הבחינות.
נא קראו ההנחיות במדויק על מנת שלא תתקלו בתקלות במהלך הבחינה.
בכל מקרה של תקלה טכנית או קושי בביצוע המפורט מטה ניתן להסתייע בקרן דביר 7826083-054 .
בכל תקלה/שאלה אחרת ניתן לפנות אל רכזות השנים.
כפי שפורסם, סטודנטים המעונינים בכך יוכלו להגיע להיבחן בקמפוס במועד הבחינה הרגיל בהתאם לפרטים שיפורטו
בהמשך.
הנחיות כלליות לכלל הסטודנטים
1. יש לוודא מראש, בתכנית הבחינות האישית, כי אתם רשומים לבחינות בקורסים שלמדתם בסמסטר ב'.
2. סטודנטים שעברו הליך אבחון בזמן האחרון וטרם הסדירו את נושא ההקלות בבחינות מתבקשים לעשות כן בהקדם מול רכזת השנה. לא תתאפשר הקלה שאינה רשומה באופן מסודר במדור הבחינות.
3. יש לוודא את היום והשעה שנקבעו לכל בחינה כפי שהם מופיעים בתכנית הבחינות האישית שלכם.
4. באתרי הקורסים יעלו בימים הקרובים הודעות עדכון בהם יפורט אם בקורס מתקיימת עבודה /בחינה וכן זימון לפגישת ה – WEBEX של הבחינה המקוונת כפי שיפורט להלן.

הכנות לפני ביצוע הבחינה המקוונת

1. יש לוודא קיום חיבור אינטרנט יציב, מצלמה תקינה ומיקרופון לביצוע הליך הזיהוי לפני הבחינה. יודגש כי ניתן להתחבר גם באמצעות אפליקצית webex בטלפון הנייד.
2. למשתמשים באופציה של טלפון נייד – יש להעביר את הטלפון למצב טיסה לפני תחילת הבחינה.
3. ביום הבחינה, החל משעה לפני השעה שנקבעה לבחינה יש להיכנס לקישור ה – WEBEX הספציפי של הבחינה, כפי שפורסם באתר הקורס. שימו לב שבאתר של כל קורס תפורסם הודעה ובה זימון לפגישת ה – WEBEX עם מספר זיהוי הפגישה + סיסמא.
4. במסגרת הליך הזיהוי יש להציג למשגיח/ה תעודה מזהה ולציין שם ומספר תעודת זהות.
5. שימו לב כי עליכם להיות מוכנים לבחינה כמה דקות לפני השעה הרשמית של תחילת הבחינה – לא תתאפשר כניסה מאוחרת – סטודנט שיכנס באיחור בחינתו לא תיבדק.
6. לאחר סיום הליך הזיהוי יש להעביר למצב MUTE וכן מומלץ מאוד להשתיק המיקרופונים של המחשב/הטלפון הנייד כדי למנוע הפרעה של רעשי רקע.

מהלך הבחינה

1. בשעת הבחינה הרשמית, כפי שהיא מופיעה בתכנית הבחינות האישית, יפתח טופס הבחינה במודול הגשת עבודות /בחנים מקוונים שבתחנת המידע.
2. בבחינות בהם צירף המרצה דף תשובות מטעמו יש למלא התשובות בדף זה או באמצעות הקלדה במחשב או להדפיס ולכתוב התשובות בכתב.
3. במקרים בהם לא העלה המרצה טופס כאמור יש לכתוב התשובות על גבי דפי דפדפת שורות בגודל 4A .
4. במהלך הבחינה ניתן יהיה להפנות שאלות אל המרצה באמצעות ה – CHAT . התוכנה חסומה לקיום שיחות עם משתתפים אחרים. המרצים הונחו לענות לשאלות אחת ל – 30 דקות.
5 עם סיום המענה על הבחינה יש לטעון את התשובה אל תיבת ההגשה הפתוחה אשר תהיה זמינה למשך הבחינה .כפי שנקבע.
6 . סטודנטים שכתבו את הבחינה שלא על גבי מחשב מתבקשים לסרוק את הבחינה ולטעון אותה כקובץ לתיבת ההגשה. לא ניתן יהיה להגיש תשובות לאחר סגירתה של תיבת ההגשה.
7 . לאורך כל הבחינה יש לשמור על מצלמה פתוחה.
8 . יש לשים לב למשך זמן הבחינה כפי שנקבע על גבי הבחינה על ידי המרצה. בבחינות האורכות מעל שעתיים ניתן לעשות הפסקה לשם יציאה לשירותים, החל מהשעה השניה של הבחינה. יש להשאיר במצב זה את המצלמה
פתוחה.
9 . יש לעמוד בהנחיות שפורטו על ידי המרצה ביחס לבחינה ואין לעשות שימוש בחומרים אשר לא אושרו על ידי המרצה.
10 . יש לשמור על טוהר הבחינות. אנו מזכירים כי המרצים רשאים לבחון בעל פה לאחר הבחינה מי מבין הסטודנטים על פי בחירתם.

סיום הבחינה

1 . מעבר לזמן שנקבע על ידי המרצה תוארך תיבת ההגשה בחצי שעה וזאת כדי לאפשר לכם לטפל בכל ההיבטים הטכניים הנדרשים בבחינה מקוונת.
2 . עם סיום כתיבת התשובות יש לטעון את קובץ התשובות אל תיבת ההגשה.

3 . רק לאחר סיום טעינת קובץ התשובות יש להתנתק מחיבור הוידאו ומה – WEBEX .ביצוע בחינה בקמפוס כפי שפורסם, סטודנטים המעונינים להגיע ולבצע הבחינה בקמפוס מוזמנים לעשות כן. תנאי לביצוע הבחינה בקמפוס
הוא רישום מראש ועד ארבעה ימים לפני הבחינה, באמצעות טופס הרישום שלהלן (סטודנט שלא ירשם במועד לא יוכל לקבל התאמות לבחינות במידה והוא זכאי להן):  https://forms.gle/kkUtRrWwRrj2eDpz9

הנחיות לפני הגעה אל הקמפוס

1 . לפני הגעה אל הקמפוס יש למדוד חום ולמלא את טופס הצהרת הבריאות שבאתר המרכז.
2 . לאחר מילוי הטופס ישלח אישור אל כתובת המייל שלכם, אותו יש להציג לשומר בשער בעת כניסה אל המרכז.
3 . יש להימנע מהגעה אל הקמפוס בכל מקרה של חום, תסמיני קורונה, חשיפה לחולה קורונה מאומת.
4 . בעת ההגעה אל הקמפוס יש לגשת ישירות אל חדר הבחינה שיפורסם בשילוט ברחבי הקמפוס.
5 . יש לעטות מסכה בכל מהלך השהות במרכז, למעט בזמן הבחינה עצמה וכל עוד הסטודנט יושב במקומו ושומר על מרחק כנדרש.

הנחיות בעת ביצוע הבחינה

1 . מספר הנבחנים בכל כיתה הותאם להנחיות משרד הבריאות על כן יש לשבת אך ורק במקומות המסומנים ולהקפיד על שמירת מרחק כנדרש.
2 . שאלות אל המרצה במהלך הבחינה ייכתבו בטופס ייעודי שימסר על ידי המשגיח.
3 . עם סיום הבחינה יש לגשת אל שולחן המשגיח אחד אחד.
4 . בתום הבחינה יש לצאת מהכיתה ומהקמפוס ולהקפיד על הנחיות משרד הבריאות במלואן. בהצלחה בבחינות

הוראות הפעלה – התחברות באמצעות הנייד ל – Cisco WebEx

תוכנת WebEx היא התוכנה בה עשיתם שימוש לשם צפיה בשיעורים המקוונים של הסמסטר החולף. ניתן להתחבר לשידור WebEx דרך המחשב או דרך מכשיר הטלפון הנייד שלכם. התחברות דרך הטלפון הנייד שלכם :
אם האפקליציה אינה מותקנת על מכשיר הטלפון הנייד שלכם , גשו ל App Store(אייפון) או ל Play Store (אנדרואיד) ולחפש לפי שם Webex : לאחר ההתקנה , יש לפתוח את האפליקציה . ללחוץ על האייקון :
לאחר הפתיחה ייתכן ותדרשו לאשר הודעות – יש לאשרם .
המסך ייראה כך :
יש ללחוץ על הכפתור השמאלי(ירוק) Join Meeting .
יתקבל המסך הבא:
בשדה העליון – Meeting Number or URL , יש להזין את המספר( Meeting Number) שנשלח אליכם בהודעה אל תחנת המידע.
בשדות Your Name ו- Email Address יש להזין את שמכם ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלכם . ייתכן וכבר יש את הנתונים הללו אם התחברתם דרך הנייד לשיעורי הסמסטר .לחצו על Join(צד ימין עליון) .
כעת תתבקשו להזין את הסיסמה. הסיסמא לכל הבחינות היא
12345678 .
כעת אתם מחוברים ל"כיתת" המבחן . חכו להוראות מהמשגיח .

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה