תמונת רקע

הודעת קורונה 30

שלום לכולם,

ראשית נדרוש בשלומכם. אנו מקווים כי הסמסטר החולף עבר עליכם בשגרה בריאותית ולימודית תקינה.

בהתאם ללו"ז האקדמי, השבוע אנחנו מסיימים את סמסטר הקיץ, סמסטר שני בצל הקורונה. שימו לב כי יום חמישי הוא יום הלימודים האחרון לסמסטר זה וביום שישי, ערב ראש השנה לא מתקיימים לימודים.

להלן עדכון בעקבות החלטת הממשלה על הטלת סגר, בחינות סמסטר הקיץ ומתווה הלימודים לסמסטר א' הבעל"ט.
לתשומת לבכם, המפורט להלן נכון להנחיות המועצה להשכלה גבוהה והנחיות משרד הבריאות כפי שהן היום. ככל שיהיה שינוי בהנחיות יתקבלו החלטות בהתאם ואלו יובאו לידיעתכם בדרך המקובלת.

סגר:

בהתאם להחלטת הממשלה החל מיום שישי הקרוב, ערב ראש השנה 18.9.20 יחול סגר על המדינה.

נבקש לעדכן כי בימי הסגר לא תתאפשר קבלת קהל במרכז ויש להימנע מלהגיע אליו.

בימים אלה גם לא תתאפשר בחינה פרונטאלית במרכז אלא בחינות מרחוק כפי שנעשה עד כה ויפורט להלן. ככל שניתן יהיה להגיע אל המרכז לביצוע בחינות, בתום הסגר ובהתאם להנחיות, תשלח על כך הודעה וכן הסבר בדבר רישום לבחינות.

בחינות סמסטר הקיץ:

כפי שפורסם בהודעת קורונה מס' 29, בחינות סמסטר הקיץ יתקיימו באותה מתכונת בה התקיימו בסמסטר ב', היינו באופן מקוון באמצעות מודול הגשת העבודות או מודול בחנים מקוונים – בהתאם להודעות שיועלו לאתרי הקורסים.

בקורס בו ביקש מרצה להחליף את הבחינה בעבודה מסכמת יעלה המרצה הודעה מתאימה לאתר הקורס ומועד הבחינה יעודכן בהתאם לנדרש. יש לשים לב כי בעבודה מסכמת מתקיים מועד הגשה אחד בלבד.

אנו מזכירים כי החל משעה לפני כל בחינה יש להיכנס אל מפגש הוובקס של הבחינה לשם ביצוע זיהוי מול המשגיחים.

למען הסר ספק - יש להישאר עם מצלמה פתוחה לאורך כל הבחינה כדי שהבחינה לא תפסל מנהלית.

לתשומת לבכם: בעקבות לקחי הסמסטר החולף אנו מבהירים כי אין להעביר בין הסטודנטים בחינות, אף בתום הבחינה ולאחר הגשתה. הדבר עלול חלילה להביא להעמדה לדין משמעתי שהשלכותיו יכולות להגיע עד לכדי הרחקה מהלימודים.

לנוחיותכם מצ"ב תזכורת הנחיות לביצוע בחינה מקוונת.

מתווה לימודים סמסטר א' תשפ"א:

על פי החלטת ראשי החוגים הלימודים בסמסטר א' יתקיימו באופן מקוון באמצעות הוובקס.

כפי שנעשה בשנה החולפת, השיעורים מוקלטים כברירת מחדל ומועלים אל אתרי הקורסים כיום-יומיים לאחר השיעור.

לאור ניסיון שני הסמסטרים החולפים המרכז רואה חשיבות רבה בשילוב שיעורים פרונטאליים ושיעורי תגבור בקמפוס אחת לכמה שבועות – בכל חוג יוחלט על ידי ראש החוג מהם הקורסים בהם יתקיימו שיעורים כאמור ובאיזו תדירות.

השיעורים אשר יתקיימו בקמפוס ישודרו במקביל באמצעות הוובקס, יוקלטו ויועלו אף הם לאתרי הקורסים לרווחת מי שיהיה מנוע מלהגיע בשל מגבלות קורונה וכדומה.

ההגעה לשיעורים תהיה על בסיס רישום מראש ומילוי הצהרת בריאות – הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמגבלות המחייבות.

הודעה ביחס למועדי השיעורים תשלח לאחר תחילת שנת הלימודים.

מועדי חלוקת קובצי חקיקה ומקראות:

חלוקת קובצי חקיקה, מקראות וספרי אנגלית לסטודנטים העולים לשנים ב' ומעלה תתקיים בשבוע הקודם לתחילת שנת הלימודים, בין התאריכים 20-22 באוקטובר 2020. החלוקה תתבצע הן בשעות הבוקר והן בשעות אחר הצהריים.

פרטים מלאים ושעות חלוקה מדויקות ישלחו בהמשך – נא סמנו לכם ביומן כי יהיה עליכם להגיע אל המרכז באחד מבין הימים האלה לשם קבלת החומרים (אנו נעדכן כמובן מהם המסלולים בהם תתבצע חלוקה כאמור).

סיוע טכני:

אנו מזכירים כי בכל בעיה טכנית ניתן לפנות בוואטסאפ למספר 052-2559595. לכל שאלה ובכל בעיה אחרת מינהל הסטודנטים לרשותכם תמיד!

בהזדמנות זו נאחל לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה של בריאות איתנה ובשורות טובות והצלחה בבחינות סמסטר הקיץ.

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה