תמונת רקע

הודעת קורונה 29

לסטודנטים שלום,

מקווים שאתם ובני משפחותיכם מרגישים טוב והצלחתם להנות מחופשת הקיץ החולפת והחזרה לשגרה.

בחינות סמסטר הקיץ

אנו מתקרבים לסיומו של סמסטר הקיץ ועימו נערכים לתקופת הבחינות הקרובה.

על סמך הפקת לקחים מהסמסטר הקודם ולאחר בחינת מכלול הנסיבות הרלוונטיות להלן מתווה הבחינות כפי שנקבע על ידי ראשי החוגים לסמסטר הנוכחי בלבד.

יצוין כי במהלך השבוע הבא עתידים ראשי החוגים להתכנס ולדון ביחס למתווה ההוראה בסמסטר א' של שנה"ל תשפ"א ועל כך נעדכנכם בהודעה נפרדת.

 

להלן הכללים שנקבעו ביחס לבחינות סמסטר הקיץ:

 

  1. הבחינות ייערכו במתכונת מקוונת בדומה לבחינות סמסטר ב'. סטודנטים שיבקשו להבחן במרכז יורשו לעשות כן כפוף לרישום מוקדם ובהתאם להנחיות משרד הבריאות. טופסי רישום של google forms ישלחו לקראת הבחינות.

 

  1. כפי שנעשה בסמסטר ב' יש לעבור הליך זיהוי לפני הבחינה מול המשגיחים ויש להקפיד לשבת עם מצלמה פתוחה לאורך כל הבחינה – סטודנטים שלא יעמדו בכללים אלה בחינתם תפסל מנהלית. אנא הימנעו מאי הנעימות הנובעת מכך.

 

  1. בשונה מהסמסטר הקודם ניתן יהיה לקיים בחינות רב ברירה בכפוף לשימוש במודול הבחינות המקוונות הקיים באתר ידיעון – על פי החלטת כל מרצה הקורס שלו.

 

שימו לב כי בבחינות בהן בחר המרצה בשאלון רב ברירה (אמריקאי)  קיימים כללים טכניים החלים על הבחינה לרבות זמן מענה מוגבל למענה, חובת שמירה כל פעם כדי לא לאבד את מה שנכתב ואי אפשרות חזרה לשאלה שכבר נענתה.

בקורסים בהם בחר המרצה בבחינה רגילה ללא שאלות רב ברירה יתקיים המבחן במודול העבודות כפי שנעשה בסמסטר החולף.

  1. בכל מבחן יכלל מרכיב בחירה של 25%. לשם הדוגמא אם הבחינה כוללת 20 שאלות המקבלות 5 נקודות כל אחת יש לכלול בבחינה 25 יש לענות על מקסימום 20 מתוך ה – 25. יובהר כי אין המדובר על שיטת "צבירת נקודות"           אלא על בחירה במובנה הפשוט.
  2. שיטת הבחינה בהיבט של ספרים פתוחים / סגורים נתונה לשיקול דעת המרצה.
  3. לכל מרצה שמורה הזכות לדרוש בחינה נוספת על פה או ברור על פה בנוגע לתוכן הבחינה שבכתב. סטודנטים שיבחנו בקמפוס לא יבחנו בבחינה בעל פה כאמור.

סקר שביעות רצון

בימים אלה ובחלוף שני סמסטרים מתוקשבים עורך המרכז סקר שביעות רצון באמצעות חברת גיאוקרטוגרפיה.

מטרתו של הסקר הינה שיפור השירות.

הסקר עתיד לעלות לאויר ביום ראשון הקרוב, 6 בספטמבר 2020.

מילוי הסקר ייעשה באמצעות קישור אשר ישלח אליכם לתיבת המייל שלכם באמצעות חברת גיאוקרטוגרפיה.

נשמח לשיתוף פעולה שלכם במענה על הסקר.

 

אנו  מאחלים לכולם סיום סמסטר מוצלח והצלחה בבחינות

בהזדמנות זו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה ובריאות איתנה לכם ולבני משפחותיכם

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 

 

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה