תמונת רקע

הודעת קורונה-21

לסטודנטים שבוע טוב,
מקווים שכולכם בטוב ונרגשים לקראת סיומו של סמסטר ב'. אנו מזכירים לכולם שהיום יש הפסקת חשמל יזומה על ידי חברת החשמל ועל כן לא המרכז סגור, לא יהיה מענה על פניות ולא תהיה קבלת קהל.
משוב הוראה ביחס לקורסי סמסטר ב והקורסים השנתיים
לקראת סיום הסמסטר אנו מזמינים אתכם להשיב על משוב ההוראה של סמסטר ב' – משוב זה חשוב לנו במיוחד נוכח הלמידה המקוונת ואתגריה.
משוב ההוראה פתוח למענה בין התאריכים 14 ביוני 2020 ועד ליום 26 ביוני 2020 בקישור https://gilboaweb.mishpat.ac.il/#/Dashboard
(יש ללחוץ על כניסת סטודנט ולהזדהות עם אמצעי הזיהוי הרגילים של תחנת המידע לסטודנט).
בחינות סמסטר ב' – מעבר לבחינות מקוונות
המרכז האקדמי עוקב בכל יום ובכל שעה אחר ההתפתחויות של מגפת הקורונה ועורך התאמות בהיבטים רבים ככל שנדרש.
בחלוף שבועיים של לימודי תגבור במרכז ולאור גל התחלואה המצוי בגרף עולה, הוחלט על ידי ראשי החוגים כי מתכונת הבחינות של סמסטר ב' תהיה מקוונת (זאת בשינוי מההודעות שפורסמו עד כה) .
האמור חל על קורסים בהם הוחלט על ידי המרצה על קיום בחינה.
בקורסים בהם בחר המרצה בחלופת עבודה – אין שינוי ועדיין תידרש הגשת עבודה כפי שיפורסם על ידי המרצים באתרי הקורסים הרלוונטיים.
לתשומת ליבכם מספר נקודות חשובות לאור שינוי מתכונת הבחינות – יש לקרוא ההנחיות בתשומת לב מרובה על מנת שתוכלו להגיע מוכנים לתקופת הבחינות בצורה הטובה ביותר:
1. לא יתאפשרו בחינות בסגנון של שאלון רב ברירה (אמריקאי).
2. תנאי להשתתפות בבחינה הוא כניסה לקישור וובקס בזמן הבחינה עם מצלמה פתוחה לאורך כל הבחינה (סטודנט שלא יפתח מצלמה או יסגור אותה תוך כדי הבחינה – בחינתו תיפסל).
להלן הנחיות להשתתפות בבחינה:
1. החל משעה לפני שעת הבחינה שנקבעה בלוח הבחינות יש להיכנס אל הקישור המיוחד שישלח אליכם. בכל קורס ישלח אליכם זימון מתאים עם מספר זיהוי של הפגישה וסיסמא מתאימה ביחס לכל בחינה בנפרד. כותרת הזימון תכלול את שם הקורס, שם המרצה ושעת התחלת הבחינה בפועל.
2. החל משעה לפני שעת הבחינה יש לבצע זיהוי מול המשגיחים שיהיו זמינים בפגישת הוובקס. בעת הזיהוי יש להציג למשגיחים תעודה מזהה שנושאת תמונה ושם מלא.
3. רק מי שביצע זיהוי מול המשגיחים יחשב כמי שהשתתף בבחינה ורק מחברות אלו יבדקו – נא הקפידו על עמידה בזמנים.
4. שימו לב כי לא תותר השתתפות אחרי שעת ההתחלה של הבחינה כפי שפורסמה בתחנת המידע על כן יש להיכנס אל הזימון החל משעה לפני מועד הבחינה לשם ביצוע הליך הזיהוי.
5. יש להעמיד המחשב על מצב MUTE ומצלמה פתוחה לאורך כל הבחינה. מומלץ להשתיק הרמקולים כדי לא לסבול מרעשי רקע בשעת הבחינה.
6. ניתן יהיה להעלות שאלות למרצה באמצעות צ'אט בוובקס. הצ'אט יהיה פתוח אך ורק לאופציה של פניה פרטנית למרצה. המרצה לא זמין און-ליין לאורך כל זמן הבחינה אלא ישיב לשאלות אחת לחצי שעה. המשגיחים אינם זמינים בצ'אט.
7. הבחינות יועלו לתחנת המידע במודול של הגשת עבודות כאשר תיבת ההגשה תהיה פתוחה עד לחלוף משך הבחינה שיקבע על ידי המרצה.
8. לסטודנטים עם תוספות זמן תוארך תיבת ההגשה בהתאם.
9. סטודנטים המעונינים להגיע ולהיבחן במרכז יהיו רשאים לעשות כן, במועד שנקבע לבחינה, בתנאי של רישום מראש – בהתאם להודעות שישלחו בעניין זה.
10. בכל בחינה ייכלל מרכיב בחירה של 25 נקודות.
11. לפני ביצוע כל בחינה יידרשו הסטודנטים לחתום על הצהרה בדבר שמירה על טוהר הבחינות.
12. מרצה שיבחר בכך יוכל לבחור לבחון מי מבין הסטודנטים או את כלל הסטודנטים טרם קביעת הציון הסופי.
13. בחינות בהן יתעורר חשד להעתקה יועלו לבירור בפני בית הדין המשמעתי (לתשומת לבכם: בימים אלה מתקיימים בפני בית הדין המשמעתי דיונים ביחס לכ- 20 סטודנטים שנחשדו בהעתקה בבחינות סמסטר א').
סטודנט שהדברים אינם ברורים לו לחלוטין מתבקש לפנות מבעוד מועד אל רכזות השנים לשם קבלת סיוע בעניין.
נא בדקו את תכנית הבחינות שלכם וודאו שאתם רשומים באופן תקין אל הבחינות בכל הקורסים שלמדתם בסמסטר הנוכחי.
אנו מאחלים לכולם הצלחה בבחינות, בריאות איתנה ובשורות טובות.

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה