תמונת רקע

הודעת קורונה-20

לסטודנטים שלום,

מה שלומכם? אנו שמחים לראות את חלקכם מגיעים אל הקמפוס ומשתתפים בשיעורי התגבור ומקווים שלא ירחק היום בו נוכל לחזור לשגרת לימודים מלאה!

בימים אלה אנחנו מקבלים פניות רבות מצד סטודנטים, חלקן דוחקות בנו לשוב ללמידה ובחינות מלאים בקמפוס וחלקן קובלות על ההחלטה לקיים את בחינות סמסטר ב' בקמפוס תוך דרישה לקיום בחינות מקוונות.

כבר נאמר בגמרא כי "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" – אנו מבינים שכל אחת ואחד מהסטודנטים (ומעובדי המרכז) הינו עולם ומלואו אבל יש להבין שהחלטות לא יכולות להתקבל ברמת הפרט אלא צריכות להתקבל ברמת הכלל.

בשל המורכבות של התקופה ושל הנושאים העומדים לפתחנו, כל הליך קבלת ההחלטות של המרכז האקדמי נעשה על פי כללי מל"ג והנחיות משרד הבריאות. בהתאם לכך, מתחילתו של המשבר אנו מקיימים דיון מתמיד וממצה מול מוסדות מקבילים להשכלה גבוהה ומול נציגי מל"ג ובהתאם לכך מתקבלות ההחלטות במרכז.

במסגרת זו אנו מבקשים להדגיש כי ערכנו משאל נרחב בקרס מוסדות להשכלה גבוהה, הן בקרב האוניברסיטאות והן בקרב המכללות  ביחס לבחינות סמסטר ב' וממשאל זה עולה כי ברובם המכריע של המוסדות עתידות להתקיים בחינות סמסטר ב' בקמפוסים.

לאור כל האמור אנו מבקשים להזכיר כי בחינות סמסטר ב' יתקיימו בקמפוס (למעט במקרה בו בחר המרצה בעבודת בית). מיותר לציין כי במידה ויהיה שינוי בהנחיות משרד הבריאות נעדכנכם.

כפי שפורסם בעבר, קיימים קורסים מסוימים בהם בחר/ה המרצה בהחלפת הבחינה בעבודת בית.

בימים הקרובים יעלו המרצים הודעה מסודרת לאתרי הקורסים בדבר אופי הבחינה באותו קורס.

יודגש – אין שינוי בלוח הבחינות שנקבע לסמסטר זה מבחינת תאריכי הבחינות. לוח הבחינות מפורסם בתחנת המידע וכל סטודנט יכול לצפות בתכנית הבחינות האישית שלו כבר כעת.

אנו נערכים להגבלת מספר סטודנטים בכל כיתה בהתאם להנחיות משרד הבריאות ותוך שמירה על מרחק של 2 מטר בין נבחן לנבחן.

אם אכן יהיה שינוי בשעות הבחינה על מנת לעמוד במגבלות האמורות, תשלח אליכם הודעה עד 24 שעות לפני הבחינה ובה ציון שעת הבחינה והחדר בו כל נבחן עתיד להבחן.

נא סייעו לנו לשמור על ההנחיות, הקפידו לעטות מסכה בכל רגע נתון בו אתם שוהים בקמפוס והימנעו מהתקהלויות.

לתשומת לבכם – על מנת לסייע הוחלט על ידי כלל ראשי החוגים להנחות את המרצים לכלול מרכיבי בחירה בתוך כל אחת מהבחינות כך שבכל בחינה סך הנקודות המלא יגיע עד 125 נקודות.

בנוסף אנו מבקשים לעדכן כי כל סטודנט יוכל לבחור 2 מבין שלושת המועדים המפורסמים בכל קורס, בלי ההגבלה הקיימת ביחס למספר מועדי ג' המותרים בכל שנה, כך סטודנט שלא יוכל לגשת למועד א' של הקורס יוכל לגשת בכל אחד מהמועדים הבאים.

במידה ומסיבות מוצדקות לא ניתן יהיה לגשת לאף לא אחד מבין שלושת המועדים ניתן יהיה לגשת למועד בחינה בקורס שיילמד בשנה"ל תשפ"א, בתיאום עם רכזת השנה – זאת ללא עלות נוספת.

סטודנטים בקבוצות סיכון המעוניינים בחדר בחינה נפרד מתבקשים לפנות אל רכזת השנה ולצרף מסמכים התומכים בבקשתם.

אנו מבקשים להזכיר כי טרם כניסתכם אל המרכז עליכם למדוד חום ולחתום על הצהרת בריאות כמתחייב. קישור להצהרת בריאות מקוונת מופיע באתר המרכז מצד ימין למעלה עם כניסתכם לאתר וכן באתר המותאם במכשירי הטלפון הניידים.

לאחר חתימה על הצהרת הבריאות תקבלו למייל אישור כניסה, אותו יש להציג לשומר בכניסתכם אל המרכז.

 אנו נעשה כל שיכולתנו כדי לסייע בכל תחום על מנת שנוכל לקיים את תקופת הבחינות באופן תקין תוך שמירה על כל ההנחיות המחייבות.

אנו מודעים ומבינים היטב את הקשיים ואי הנוחות שנכפו על כולנו ונעשה כל מאמץ על מנת להקל עליכם ולשמור על בריאותכם 

בתקווה לחזור לתקופת השגרה  בהקדם 

שבת שלום

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה