תמונת רקע

הודעת קורונה-18

לכל הסטודנטים שלום,
ראשית, נדרוש בשלומכם ובשלום משפחותיכם.
מקווים שאתם לאט לאט חוזרים לשגרה החדשה ונהנים ממנה.
להלן מספר עדכונים לאור ההנחיות החדשות שהתקבלו השבוע ולאור הנחיות המועצה להשכלה גבוהה שנקבעו בעקותיהם:
א. לימודים בסמסטר הנוכחי - ראש הממשלה קבע את תאריך 14.6.20 כמועד חזרת ההשכלה הגבוהה ללימודים, כל עוד לא יהיה שינוי בהנחיות – למען הסר ספק הוחלט על ידי הנהלת המרכז כי בסמסטר הנוכחי לא תהיה חזרה ללימודים רגילים בקמפוס וכי מתכונת הלימודים המקוונים הנוכחית תימשך עד סוף הסמסטר.
ב. לימודים בסמסטר הקיץ – הוחלט כי יש להמתין ולראות את ההתפתחויות בעקבות החזרה לשגרה ובהתאם אליהן תתקבל בהמשך החלטה ביחס לאופן קיום השיעורים בסמסטר הקיץ (בין התאריכים 19.7.20-17.9.20). כמובן שכולנו בשאיפה לחזור ללמידה פרונטאלית ככל שההנחיות יאפשרו זאת.
ג. בחינות סמסטר ב' – בחינות הסמסטר הנוכחי יתקיימו בקמפוס בכפוף לקיום ההנחיות של משרד הבריאות. ראשי החוגים יקבעו עם המרצים של כל חוג אלו מבין הבחינות יומרו בעבודות ובאלו יתקיימו בחינות בקמפוס. ההנחיות מחייבות ישיבה של עד 15 איש בכיתה וכן עמידה בכללי הריחוק החברתי והחיטוי הנדרשים. אנו עורכים כעת היערכות מחדש לקראת תקופת הבחינות ופריסתם. הודעה מפורטת ביחס לאופן ביצוע הבחינות, מועדן וכיתת הלימוד בה תיערך הבחינה תשלח אליכם באופן אישי בזמן הקרוב.
ד. שיעורי תגבור –בכוונתנו לסייע לסטודנטים לקראת הבחינות ולקיים שיעורי תגבור על פי התנאים המגבילים שנקבעו. בשלב ראשון ימפו ראשי החוגים את הקורסים והמסלולים בהם נדרשים שיעורים כאמור ואלו יקבעו בקמפוס תוך שמירה על הכללים המחייבים – הודעה תשלח באופן פרטני לכל קבוצה בהמשך.

אנו מאחלים לכולם חזרה בריאה לשגרה והמשך הצלחה
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה