תמונת רקע

הודעת קורונה-16

לסטודנטים שלום,
מקווים שכולכם בטוב ומרגישים טוב וחופשת הפסח עברה עליכם בנעימים בחיק משפחותיכם.
אנו מבקשים להזכיר כי עם תום חופשת הפסח נחזור ללמידה מיום ראשון הקרוב, 19 באפריל 2020, בהתאם למערכת השעות הרגילה שלכם.
באין שינוי בהנחיות בשלב זה הלימודים ימשיכו להתקיים במתכונת מקןונת כפי שהיה לפני חופשת הפסח.
תזכורת ביחס לבחינות סמסטר א'
הרשומים למועדי ב'/ג' של בחינות סמסטר א' נא עיינו בלוח הבחינות שנשלח אליכם עם הודעה מס' 15 ועקבו אחר המועדים הרלוונטיים אליכם.
בקורסים בהם נקבעה חלופת עבודה - העבודות הועלו אל אתרי הקורסים ונפתחו תיבות הגשה.
בקורסים בהם נקבעו בחינות מקוונות -יועלו המבחנים אל אתרי הקורסים בבחינות המקוונות או בתיבות הגשת העבודות על פי בחירת המרצה.
שימו לב כי בבחינות- זמינה הבחינה במועד שנקבע החל מהשעה 9:00 למשך 24 שעות למעט במקרים בהם קבע המרצה אחרת וציין זאת על גבי הבחינה.
במקרה של שאלות ניתן לשלוח פניה למרצה דרך אתרי הקורסים והמרצים התבקשו לעיין בפניות במהלך היום וישיבו בהתאם.
הבהרה ביחס לבחינות הסמסטר הנוכחי
כידוע בחינות סמסטר ב' עתידות להתקיים החל מחודש יולי הקרוב. בשלב זה מוקדם מדי לדעת כיצד תהיה מתכונת הבחינות הואיל וקשה להעריך האם נחזור לשגרת למידה בשבועות הקרובים או לא.
אנחנו עוקבים בדריכות אחרי כל ההנחיות הרלוונטיות ואף מתייעצים עם מוסדות מקבילים ובהתאם להתפתחויות תתקבל החלטה באופן אחראי ושקול וזו תובא לידיעתכם מבעוד מועד.
אנו מודעים ומבינים את החשש הקיים ביחס לבחינות של הסמסטר הנוכחי לאור אופיו של הסמסטר.
היו בטוחים שסגל ההוראה בהחלט לוקח הדברים לתשומת ליבו ובהתאם להתקדמות הדברים ינקטו צעדים שיהיה בהם כדי לסייע בכל תרחיש עתידי.
חשוב שתזכרו שהמשימה של שמירה על שגרת לימודים בסמסטר הנוכחי היא לא רק שלכם כסטודנטים אלא יחד אתכם היא בהחלט משימה של המרכז, סגל ההוראה שבו והסגל המנהלי ואנו עושים כל שביכולתנו לפעול באופן הטוב והאחראי ביותר מול המציאות המשתנה תוך שמירה על כלל ההיבטים הרלוונטיים.
הרבה הצלחה לכולם ונהיה בקשר
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה