תמונת רקע
חדשות ועדכונים >> הודעות קורונה >> הודעת קורונה- 15

הודעת קורונה- 15

שלום לכולם, מקווים שהימים האחרונים עברו עליכם ברוגע ובבריאות. להלן מספר עדכונים חשובים:
לוח בחינות סמסטר א'
כפי שהודענו בהודעה מס' 14 בכל מועדי ב'/ג' של בחינות סמסטר א', שלא התקיימו עקב המצב הנוכחי, בחרו המרצים
בחלופת עבודה או בחינת בית.
מצ"ב לידיעתכם לוח בחינות ועבודות מחולק לפי חוג ומסלול בו יש התייחסות לכל המטלות.
כפי שצוין, כל מועדי הבחינות והגשת העבודות יחולו אחרי הפסח בהתאם למועדים המצוינים בטבלה.
לתשומת לבכם:
א. במקרה בו בחר מרצה בעבודה תועלה העבודה לתחנת המידע בקטגורית "הגשת עבודות" ותפתח תיבת הגשה בהתאם
למועד האחרון שנקבע בטבלה. מרבית העבודות כבר עלו לאתרי הקורסים לנוחיותכם.
ב. במקרה בו בחר מרצה בבחינת בית תועלה הבחינה באחת מבין שתי האפשרויות שלהלן:
1. בבחינות אמריקאיות יעלה המבחן לקטגורית המבחנים המקוונים שבתחנת המידע.
2. בבחינות פתוחות יעלה המבחן לקטגורית הגשת עבודות בשעה 9:00 בבוקר במועד המצוין בלוח המצ"ב.הבחינה תהיה זמינה למשך 24 שעות עד השעה 9:00 למחרת בבוקר.
ג. אנו מזכירים כי רק מי שרשום למועדי ב' או ג' של סמסטר א' רשאי לגשת לבחינה או להגיש עבודה כאמור לעיל.
ד. באחריותכם לעיין בלוח המטלות המצ"ב ולרשום לעצמכם את מועדי המטלות שלכם על פי המועדים שנרשמתם אליהם מראש.
כמו כן באחריותכם להכנס לאתרי הקורסים לשם ביצוע המטלות במועד.
בכל מקרה של בעיה או תקלה הנכם מוזמנים כתמיד לפנות אל רכזת השנה לשם קבלת סיוע.
חופשת פסח
לידיעתכם, המרכז האקדמי, מנהלה ומרצים, ישהו בחופשת פסח מרוכזת החל מערב החג, יום רביעי 8 באפריל 2020 ועד
ליום ראשון, 19 באפריל 2020 ובימים אלה לא תהיה קבלת קהל.
נשמח לשוב ולעמוד לרשותכם החל מיום ראשון 19 באפריל 2020 .
חזרה ללימודים
אנו נחזור ללימודים חל מיום ראשון 19 באפריל 2020 . עד למועד זה נודיעכם ביחס לאופן קיום השיעורים בהתאם להנחיות
שיתקבלו ממשרד הבריאות ומהמועצה להשכלה גבוהה.

המרכז האקדמי מאחל לכם ולבני משפחותיכם
בשורות טובות, חג שמח ובריאות איתנה

 

 

 

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה