תמונת רקע
חדשות ועדכונים >> הודעות קורונה >> הודעת קורונה מס' 2 תשפ"א - בחינות סמסטר א'

הודעת קורונה מס' 2 תשפ"א - בחינות סמסטר א'

לציבור הסטודנטים שלום,

ראשית נדרוש בשלומכם! אנו מקווים שאתם ובני משפחותיכם בטוב והסמסטר עובר עליכם בנעימים ובלמידה מהנה ומשכילה.
אנו מאחלים לכולכם שהסגר הקרוב יעבור בשלווה יחסית ושבסופו נוכל לראות שיפור במגמת התחלואה ונזכה למתווה חזרה לשגרה.

להלן החלטת ראשי החוגים כפי שהתקבלה ביחס לבחינות הסמסטר הנוכחי.

מתכונת בחינות סמסטר א'
1. בחינות סמסטר א' יתקיימו באופן מקוון בדומה לסמסטרים הקודמים.

2. בכל קורס יבחר המרצה במתכונת בחינה/עבודה על פי שיקול דעתו, מבין ארבע האפשרויות שלהלן:
א. עבודה במקום בחינה
ב. בחינה של שאלות פתוחות במודול הגשת העבודות שבידיעון
ג. בחינת רב ברירה (אמריקאית) במודול הבחנים המקוונים שבידיעון
ד. שילוב של סעיפים 2-3.
3. הודעה על מתכונת הבחינה בכל קורס תפורסם על ידי המרצים באתרי הקורס.
4. בדומה לסמסטרים קודמים ייכלל בכל בחינה מרכיב בחירה של 25%.
5. בבחינות רב ברירה במודול הבחנים המקוונים יחליט כל מרצה על פי שיקול דעתו אם לאפשר חזרה אחורה לשאלה בה ניתן מענה או לחסום אופציה זו.
6. כל הבחינות ייערכו בספרים פתוחים.
7. ההשגחה בבחינות תתבצע על ידי מדור בחינות וצוות המשגיחים באמצעות הוובקס.
8. על הסטודנטים להזדהות לפני הבחינה בפני המשגיחים ועליהם לשמור על מצלמה פתוחה לאורך כל הבחינה. אי ביצוע הזדהות או ישיבה מול מצלמה סגורה לאורך הבחינה תוביל לפסילה מנהלית של הבחינה. אירועים חריגים אחרים ידווחו על ידי המשגיחות למינהל הסטודנטים והם יטופלו משמעתית או יופנו לבחינה בעל פה על ידי המרצה או מי מטעמו – הכל לפי העניין.

הנחיות מפורטות ביחס לאופן ביצוע בחינות ישלחו אליכם לקראת סיומו של הסמסטר.

פודקאסטים
אנו שמחים לבשר כי המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בונה תכנית סיוע כהכנה לבחינות סמסטר א' של שנה"ל תשפ"א.
בין השאר תכלול התכנית:
א. שיעורי תגבור בקורסים בהם יעלה צורך.
ב. כללים מקלים בבחינות כמפורט לעיל.
ג. פודקאסטים ייעודיים של מרצים ומתרגלים בקורסים השונים, בנושאים עיקריים מתוך סילבוס הקורס.

וכאן אתם נכנסים לתמונה!!!!
הנכם מוזמנים לכתוב לנו, בטופס שבקישור שלהלן, מהם הקורסים ומהם הנושאים הספציפיים בכל קורס בהם תבקשו לשמוע פודקאסט.

לאחר קבלת מענה מכם יבחרו המרצים את הנושאים העיקריים מבין אלה שהתבקשו על ידי הסטודנטים ואלו ישלחו אליכם להאזנה.
שימו לב כי לא נוכל להתחייב שכל הנושאים יעלו כפודקאסט, עם זאת ניתן יהיה להעלות את הנושאים הנותרים במסגרת שיעורי התגבור שיקבעו בהמשך.

בהצלחה לכולם ובריאות איתנה לכם ולבני משפחותיכם
חג שמח לסטודנטים הנוצרים החוגגים בסוף השבוע הנוכחי את חג המולד.

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה