תמונת רקע
חדשות ועדכונים >> הודעות קורונה >> הודעת קורונה- 11

הודעת קורונה- 11

8.3.20

לסטודנטים שלום,

הנהלת המרכז ממשיכה לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות והגורמים המוסמכים בנוגע להיערכות הנדרשת ביחס להתפשטות נגיף הקורונה. אנו נערכים במספר מישורים לתרחישים שונים למול מציאות משתנה.

אנו מבקשים לחזור ולחדד כי יש להישמע להוראות משרד הבריאות וככל שההנחיות מחייבות מי מבין הסטודנטים לשהות בבידוד, עליו/ה להימנע מהגעה אל המרכז במהלך תקופת הבידוד.

אנא מלאו הנחיות אלה כדי לסייע עד כמה שניתן במניעת התפשטות הנגיף.

במסגרת הערבות ההדדית בין הסטודנטים אנחנו קוראים לסטודנטים המסכמים את השיעורים, לפנות אל רכזת השנה ולסייע בהנגשת סיכום השיעורים למי שנבצר ממנו מלהגיע לשיעורים – מי שמוכן לסייע מתבקש לפנות בהקדם אל רכזת השנה להמשך טיפול.

סטודנטים המנועים מלהגיע ללימודים בשל ההנחיות האמורות  - תוכר היעדרותם בתקופת הבידוד כהיעדרות מוצדקת ותיבדק שאלת מרכיבי הביניים בקורסים באופן פרטני וכפוף להודעה לרכזת על קיום הנסיבות המצדיקות היעדרות.

סטודנטים השוהים בבידוד מתבקשים להודיע על כך לרכזת השנה באמצעות תחנת המידע לסטודנט

להנחיות מפורטות באתר משרד הבריאות https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx

לכל שאלה ובקשה ניתן כמו תמיד לפנות אל רכזות השנים שלהלן:

משפטים ותואר שני MA            שנים א'-ב'         יפעת נורקין        09-7750301     yifatn@mishpat.ac.il       

משפטים ותואר שני LLM         שנים ג'-ד'          אלה סבג           09-7750304     ellas@mishpat.ac.il

חשבונאות ומינהל ממשל       כל השנים          גפנית מזרחי      09-7720326     gafnitm@mishpat.ac.il

מינהל מערכות בריאות        שנה א'              רוני נעים            09-7750360     ronin@mishpat.ac.il

מינהל מערכות בריאות         שנים ב' – ג'       רוני לוי              09-7750385     ronisl@mishpat.ac.il

מכינות                                                 שמרית אפרים    09-7750353     shimrit@mishpat.ac.il                          

בברכת בריאות טובה ופורים שמח

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה