הודעה לסטודנטים מה- 13.3.20

לציבור הסטודנטים בוקר טוב,

על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה אנו מבקשים לעדכן כי החל מיום ראשון 15.3.20 לא יתקיימו בחינות בקבוצות במתכונת הרגילה שלהם.

הודעה ביחס לביטול בחינות / עריכה שונה של בחינות / שינוי מרכיבי ציון תשלח ביום ראשון לאחר קיום התייעצויות עם הגורמים הרלוונטיים.

בבחינות שבוצעו זה מכבר יפורסמו ציונים  כרגיל, אם כי יתכנו עיכובים בשל המצב.

כמו כן תפורסם החלטה ביחס לאופן עריכת מפגשי סמינר עיוני ועריכת רפרטים בסמינריונים המחקריים – זאת לאחר שנקבל את הנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה ביחס לקיום מפגשים מצומצמים.

להזכירכם, במהלך היום נשלח אליכם מדריך לחיבור מרחוק לשיעורים המקוונים שעתידים להיפתח החל מיום ראשון בבוקר, בכל הקורסים.

נא הקפידו לעיין במדריך מבעוד מועד כדי להיות מוכנים לצפיה בזמן.

שבת שלום ובשורות טובות לכולם

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?