מתעניין?

מספר טלפון 09-7750340
מספר פקס 09-7750344
דוא"ל hermanas@gmail.com

תחום התמחות מקצועי

דיני נזיקין, דיני ביטוח, דיני ראיות

השכלה

SJD אוניברסיטת וירג'יניה, ארה"ב, 1977
LL.B האוניברסיטה העברית בירושלים, 1973

מינויים אקדמאים

-2007 מרצה בכיר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2007- 1996 מרצה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2015 – 2000 מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
2014 – 1979 מרצה מן החוץ, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א

נסיון מקצועי נוסף

1996 – 1987 משנה למנכ"ל, ענבל חברה לביטוח בע"מ
1987 – 1985 יועץ משפטי ומזכיר החברה, ציון חברה לביטוח בע"מ
1985 – 1978 עוזר המפקח על הביטוח, משרד האוצר

הוראה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 • דיני נזיקין
 • דיני ראיות
 • דיני ביטוח
 • רשלנות רפואית
 • אמנות וחוק

תפקידים נוספים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

2000 – חבר ועדה אקדמית עליונה, חבר ועדת הוראה
2010 – יועץ אקדמי לסטודנטים
2014 – 2013 עורך משותף, "שערי מדע ומשפט", כתב העת של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2012 – 2007 שופט, דן יחיד, בית הדין המשמעתי, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2008 – 2007 חבר ועדת צמיחה וועדת פיתוח אקדמי
2006 – 2005 דיקן הסטודנטים
2006 – 2004 חבר ועדת מלגות
2003 – 2002 עורך בטאון הבוגרים

פרסומים נבחרים

ספרים:

 • מבוא לדיני נזיקין , 2006
 • דיני ביטוח, מהדורה שניה , 1995
 • דיני ביטוח, מהדורה ראשונה, 1989
 • Shipping Conferences, Kluwer, 1983

מאמרים בכתבי עת שפיטים:

 • "אחריות בנזיקין של ועדה מקומית לפגמים פיזיים במבנה" דין ודברים ח' 99 (2014)
 • "על חוזה הביטוח, על הפוליסה ועל מה שביניהם" שערי מדע ומשפט ו' 121 (2013)
 • "הריון בעוולה", משפחה במשפט כרך ג-ד ,97 (2011).
 • "מהו ביטוח תאונות אישיות ומתי מתרחשת התאונה", עלי משפט ח' 427, (2010)
 • "המוציא ממבטחו עליו הראיה – על נטל ההוכחה בתביעה לתגמולי ביטוח", הפרקליט מה', 243, (2001)