המחשה של סטודנטית לומדת
בית הספר למינהל ממשל ומשפט >> תנאי קבלה B.A במנהל ממשל ומשפט

תנאי קבלה B.A במנהל ממשל ומשפט

תנאי קבלה

  • תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך ממוסדות תיכוניים בחו”ל * בציון משוקלל של 85 ומעלה
  • ציון מינימאלי של 85 במבחן אמיר”ם/ 185 במבחן אמי”ר **
  • קבלת תלמידים בעלי תארים אקדמאיים או לימודים חלקיים ברמת תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים היא על פי החלטת ועדת ההוראה של התוכנית, בכפוף להצגת לימודים אקדמאיים זהים או דומים לאלה שבתוכנית ולהישגיים האקדמיים.
  •  מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית ידרשו בציון 100 לפחות בבחינת יע”ל.

*מגישי תעודות מחו”ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, מבחינת הזכות להתקבל למוסד אקדמי.על התעודה להיות מאושרת על-ידי משרד החינוך (שקילה).

**לפרטים נוספים כנסו לקישור: מכון נועם ושערי מדע ומשפט עוזרים לך לעבור את מבחן אמיר/אמירם בהצלחה.

יש לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים לעיל.

ערכת הרשמה כוללת:

מדריך לנרשם
טופס הרשמה
טופס הוראת קבע
מעטפה המיועדת למשלוח טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים למדור הרישום.

את ערכת ההרשמה ניתן לקבל במדור הרישום או בדואר על פי בקשה.

דמי הרשמה

דמי הרישום נגבים עבור טיפול בבקשת הרשמה. תעריף דמי הרישום הינו 400 ₪.
דמי הרישום תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה.
ניתן לשלם את דמי הרישום במדור הרישום במרכז, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן.
דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

טופס רישום

לטופס ההרשמה יש לצרף*:
1. צילום קביל של תעודת הבגרות
2. צילום ת.ז. (העמוד הכולל את השם ומספר הזהות)
3. צילום תעודת שחרור מצה"ל או תעודת מילואים
4. בעלי תארים - אישור הזכאות לתואר או "תעודת בוגר" או "מוסמך" וגיליון ציונים.
5. מכינה - תעודת סיום מכינה, מאושרת וחתומה וגיליון ציונים.
6. ניתן לצרף מסמכים נוספים כגון: בחינת אמי"ר, בחינת אמיר"ם, תעודות מקצועיות ועוד

*כל תעודה או אישור המוגשים למרכז חייבים לשאת חתימה וחותמת של המוסד שהנפיק את האישור.
אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.
ניתן לשלוח צילום בתנאי שהצילום הוא קביל, כלומר - צילום מאושר ע"י המוסד בחותמת זהה למקור וחתימה. ניתן לאשר מסמכים מצולמים גם במדור רישום, כנגד הצגת המקור.

שימוש בכספי פיקדון על פי חוק קליטת חיילים משוחררים

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הינו מוסד להשכלה גבוהה על פי החוק לקליטת חיילים משוחררים.
סטודנטים המעוניינים לשלם את שכר הלימוד מכספי פיקדון חיילים משוחררים (פקמ"ש), יפנו לגזברות המרכז, לקבלת פרטים נוספים.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלא המסלול.

*תנאי הקבלה שלעיל נקבעו על מנת להבטיח שמירת רמה אקדמית נאותה ועמידה בכללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה. עם זאת, ובהתאם להחלטת המל"ג, המרכז האקדמי יהיה רשאי לאפשר קבלה של 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים למרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנזכרים, על מנת לאפשר את הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל; לתת מענה לצרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בחברה הישראלית ולבטא בכך את אופייה הרב תרבותי; וכן במקרה שבו המועמד  הוא בעל רקע או נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים חריגה מתנאי הקבלה הרגילים.

לתקנון שכר לימוד ללשבונאות תשפ"א לחצו כאן

לטופס ההרשמה  לחצו כאן

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלא המסלול.

 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה