רישום וקבלה

דמי הרשמה
דמי ההרשמה הינם 400 ₪. דמי ההרשמה תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד (מועד אוקטובר ואביב) ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה. ניתן לשלם את דמי הרישום במדור ייעוץ ורישום, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן. דמי הרישום כוללים את עלות בחינת ההתאמה (ככל ויעלה הצורך בבחינה). דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

לטופס ההרשמה  לחצו כאן

 

תעודות ומסמכים שיש לצרף לטופס ההרשמה
כל תעודה או אישור המוגשים למרכז חייבים לשאת חתימה וחותמת מקור של המוסד שהנפיק את האישור. אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.

 

לטופס ההרשמה יש לצרף:
צילום קביל של תעודת הבגרות, צילום ת.ז (הכולל את השם ומספר הזהות), צילום הציון בבחינה הפסיכומטרית, צילום תעודת שחרור מצה"ל או תעודת מילואים, טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק.

לבעלי תארים – אישור הזכאות לתואר או "תעודת בוגר" או "מוסמך" וגיליון ציונים.

מכינה – תעודת סיום מכינה, מאושרת וחתומה וגיליון ציונים.

ניתן לצרף מסמכים נוספים כגון: בחינת אמי"ר, בחינת אמיר"ם, תעודות מקצועיות ועוד.

 

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלא המסלול.

 

תקנון שכר הלימוד
פרטים נוספים על שכר הלימוד לרבות תכנית לימודים בהיקף חלקי או מוגבר וכן בגין קורסים חוזרים וכדומה לחץ כאן

 

 

שימוש בכספי פיקדון על פי חוק קליטת חיילים משוחררים
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הינו מוסד להשכלה גבוהה על פי החוק לקליטת חיילים משוחררים. סטודנטים המעוניינים לשלם את שכר הלימוד מכספי פיקדון חיילים משוחררים (פקמ"ש), יפנו לגזברות המרכז, לקבלת פרטים נוספים.

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 15.11.20

מתעניין?