מנהל סטודנטים

מנהל הסטודנטים הינו הגוף האחראי על הטיפול בכל הנושאים הנוגעים לסטודנט, אקדמיים ומנהליים, ומספק את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך הלימודים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

המנהל מהווה חוליה מקשרת בין הסטודנט לבין הגורמים האקדמיים והמנהליים במרכז לרבות ראשי חוגים, מרצים, יחידות מנהליות שונות ועוד.

אנשי המנהל ישמחו לטפל בכל נושא, לספק תשובות ולסייע במציאת פתרונות לבעיות מיוחדות של הסטודנטים (למעט פניות בנושא שכר לימוד). כמו כן, מרכז מנהל הסטודנטים את כל הרישומים האקדמיים של הסטודנט ומטפל בכל ההיבטים של הלימודים האקדמיים לרבות:

 • מערכות לימודים
 • שיבוץ לקבוצות תרגול
 • שינוי מסלולי לימוד
 • רישום לקורסי בחירה וסמינריונים
 • לוחות הבחינות
 • הקפאות והפסקות לימודים
 • אחריות על מדור בחינות, הזנת ציונים, ערעורים ומועדים מיוחדים
 • טיפול בועדות האקדמיות השונות לרבות ועדת הוראה, הועדה לענייני תלמידים וועדת משמעת
 • בדיקת תנאי מעבר משנה לשנה
 • טקסי הצטיינות והענקת תארים
 • הנפקת אישורים שונים לרבות: אישורי לימודים, גיליונות ציונים, כרטיסי סטודנט, אישורי התמחות, אישורי זכאות לתואר ואישורים מיוחדים.
 • מנהל הסטודנטים מטפל בפניות שונות של סטודנטים באחת מהדרכים הבאות:
 • פניה בכתב באמצעות תחנת המידע לסטודנט> פניה למזכירות. את המענה לפניות ניתן לראות בתחנת המידע לסטודנט>מעקב אחר פניות
 • פניות טלפוניות
 • קבלת קהל מומלץ לבחור בערוץ הפניה באמצעות תחנת המידע לסטודנט מהסיבות שלהלן:

א. כאסטרטגיית עבודה ניתנת עדיפות בטיפול לערוץ זה

ב. פניה באמצעות תחנת המידע מאפשרת מעקב אחר פניות ותיעוד ההיסטוריה של כל פניה

אנו מאחלים לכם חווית לימודים נעימה ונשמח לעמוד לרשותכם.

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?