מידע אודות המרכז האקדמי >> מחקר במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

מחקר במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

רשות המחקר במכללת שערי מדע ומשפט פועלת לקידום החדשנות המחקרית והמצוינות המחקרית. הרשות תומכת בחוקרי המכללה הנמצאים בחזית האקדמית והמחקרית בישראל ובעולם. מטרת הרשות היא ללוות את החוקרים לכל אורך שלבי המענקים, החל משלב הגשת הצעת המחקר ועד לניהול התקציבי של המענק שהתקבל. רשות המחקר משמשת ציר מקשר בין החוקרים לבין גורמי המימון, מוסדות שונים עמם יש שיתופי פעולה ויחידות אחרות במרכז האקדמי.
מטרותיה העיקריות של הרשות הן:
• הכשרת חוקרים
• הגדלת כמות החוקרים
• שיפור מתמיד של המחקר המתקיים במכללה
• טיפוח קשרים עם גורמי מימון בארץ ובעולם
• ניהול חוזי מחקר
• סיוע כספי בפרסום מאמרים בכתבי עת
• סיוע ברכישת ציוד
• סיוע וייעוץ בהכנת הצעות מחקר למימון
• סיוע בייעוץ סטטיסטי
• הדרכות לקראת הגשה לקרנות מחקר תחרותיות מובילות

מבין המחקרים

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה