מסדרון עם סטודנטים

לו"ז אקדמי תשפ"ד

 2023-2024

להורדת קובץ להדפסה 

יום ראשון ללימודים יום א' יב' בטבת תשפ "ד24.12.23
יום אחרון ללימודים ס"א יום ו' כא' באדר א' תשפ"ד01.03.2024
חופשה בין הסמסטרים
מיום א' כג' באדר א' תשפ"ד
עד יום ו' כו' באדר ב' תשפ"ד
03.03.24
05.04.24
יום ראשון ללימודים ס"ב יום א ' כח' באדר ב' תשפ"ד07.04.24
חופשת פסח מיום ד' ט' ב ניסן תשפ"ד
עד יום ג ' כ"ב ב ניסן תשפ"ד
17.04.2024
30.04.2024
יום הזכרון לחללי צה"ליום ב' ה' באייר תשפ"ד13.05.2024
יום העצמאות יום ג' ו' באייר תשפ"ד14.05.2024
חג השבועות
מיום ג' ה' בסיון תשפ"ד
עד יום ד' ו' בסיון תשפ"ד
11.06.2024
12.06.2024
סיום סמסטר ב' יום ו' כב' בסיון תשפ "ד28.06.24
חופשה בין הסמסטרים מיום א' כד' בסיון תשפ"ד
עד יום ו' כ' בתמוז תשפ"ד
30.06.24
26.07.24
יום ראשון ללימודים סמ' קיץ יום א ' כב' בתמוז תשפ"ד28.07.24
צום ט' באב מיום ב' ח' באב תשפ "ד
עד יום ג ' ט' באב תשפ"ד
12.08.2024
13.08.2024
יום אחרון ללימודים סמ' קיץיום ו ' כד' באלול תשפ "ד27.09.2024
יום ראשון ללימודים תשפ"ה טרם נקבע
  • הנהלת המרכז האקדמי שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במועדי הלימודים.
  • לו"ז זה מעודכן ליום 16.11.23 לאור מלחמת חרבות ברזל
  • הלימודים בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום א', כ"ז בניסן תשפ"ד, 5 במאי 2024 ( יסתיימו בשעה 19:30)
  • הלימודים בערב יום הזי כרון לחללי מערכות ישראל (יום א', ד' באייר תשפ"ד, 12 במאי 2024 ) יסתיימו בשעה 16:00

 

לוז אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ה

 

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה