מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?

 • סגל מנהלי

  נשיא המרכז פרופ' אביעד הכהן
  מנהלת לשכת נשיא  עו"ד קרן פריבה
  מנכ"ל המרכז מר יהודה (הודי) ליברמן
  מנהלת לשכת מנכ"ל  גב' חלי בלייברג
  סמנכ"ל כספים רו"ח יוסף פנחס
  מנהלת חשבונות גב' מירי ישרים
  מנהלת חשבונות רו"ח ענת כהן-מצליח
  סמנכ"ל אקדמי עו"ד דפנה הלפרין
  רכזת מינהל אקדמי גב' גילי שגיא
  מנהלת מדור בחינות וציונים גב' שרית קבליס
  רכזת ציונים גב' ורדי ולד
  רכזות אקדמאיות
  גב' רוני נעים
  גב' רוני לוי-סיביליה
  גב' יפעת נורקין
  גב' אלה סבג
   גב' גפנית מזרחי
  רכזת מערך מכינות ולימודי תעודה-גב' שמרית אפרים
  מנהלת אגף שיווק  גב' אשרת גלס
  מנהל היחידה לפיתוח אקדמי ועסקי עו"ד משה יפה
  מנהלת דיקאנט גב' ניצה טבנקין
  מנהל לוגיסטיקה ורכש מר יורם אברהם
  קב"ט ומנהל תיפעול  מר יבגני יעקובוביץ
  מנהל רשת מר צחי מוצרי
  אחראי מחשבים מר פיטר לוי
  רכז מערכת כתב העת עו"ד עדן כהן
  מזכירות קליניקות עו"ד מיכל ריכרדסון
  מנהלת ספרייה גב' יעל מטרני
  ספרניות
  גב' אילנה דהן
  גב' קרן דביר
  גב' אריאל פורטוגז
  גב' ויקטוריה גיטלין
  מנהלת המרכז להכוון קרירה עו"ד מיכל בן יצחק