מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

 • סגל מנהלי

  נשיא המרכז פרופ' אביעד הכהן
  מנהלת לשכת נשיא  עו"ד קרן פריבה
  מנכ"ל המרכז מר יהודה (הודי) ליברמן
  מנהלת לשכת מנכ"ל  גב' חלי בלייברג
  סמנכ"ל כספים רו"ח יוסף פנחס
  מנהלת חשבונות גב' מירי ישרים
  מנהלת חשבונות רו"ח ענת כהן-מצליח
  סמנכ"ל אקדמי עו"ד דפנה הלפרין
  רכזת מינהל אקדמי גב' גילי שגיא
  מנהלת מדור בחינות וציונים גב' שרית קבליס
  רכזת ציונים גב' ורדי ולד
  רכזות אקדמאיות משפטים
  גב' שמרית אפרים
  גב' טלי אמיר
  גב' יפעת נורקין
  גב' אלה סבג
  רכזת חשבונאות ומנהל ממשל ומשפט  גב' גפנית מזרחי
  רכזת מינהל מערכות בריאות  גב' מירב מימון
  רכזת מינהל מערכות בריאות  גב' חגית סולומון
  מנהלת אגף שיווק  גב' אשרת גלס
  מנהל היחידה לפיתוח אקדמי ועסקי עו"ד משה יפה
  מנהלת דיקאנט גב' ניצה טבנקין
  מנהל לוגיסטיקה ורכש מר יורם אברהם
  קב"ט ומנהל תיפעול  מר יבגני יעקובוביץ
  מנהל רשת מר צחי מוצרי
  אחראי מחשבים מר פיטר לוי
  ווב מאסטר מר אבי אבישר
  רכז מערכת כתב העת עו"ד עדן כהן
  מזכירות קליניקות גב' חגית סלומון
  מנהלת ספרייה גב' יעל מטרני
  ספרניות
  גב' אילנה דהן
  גב' קרן דביר
  גב' אריאל פורטוגז
  גב' ויקטוריה גיטלין
  מנהלת המרכז להכוון קרירה עו"ד מיכל בן יצחק