מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?

 • מרצי חוץ מנהל ממשל ומשפט

  • מר ברדה קובי
  • עו"ד גנאינסקי ניר
  • פרופ' דיקשטיין פנחס
  • דר' ז'בוטינסקי הדר
  • דר' ליפשיץ הדר
  • דר' רישפי אורית
  • דר' שני-נויבואר מיכל
  • דר' שפירא בועז