מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?

 • מרצי חוץ ממשל

  • פרופ’ דיקשטיין פנחס
  • פרופ׳ וייץ יחיעם
  • פרופ’ לבל אודי
  • ד”ר ז’בוטינסקי הדר
  • ד”ר מוצפי בצלאל
  • ד”ר שני-נויבואר מיכל
  • ד”ר שפירא בועז
  • עו״ד גניאנסקי ניר
  • עו”ד רישפי אורית