מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אביב 2020
מועד סגירת הרישום 1.3.20

מתעניין?

 • מרצי חוץ מינהל מער' בריאות

  • עו"ד אדלר ישראל
  • גב' אנגל ליאת
  • מר בוכריס אלעד
  • עו"ד ביטון אליהו
  • גב' ברודצקי טל
  • דר' גרוסמן אורי
  • דר' חובב בועז
  • דר' טאוב אליאב
  • דר' טחורש פלג יוספה
  • דר' טילמן אבי
  • דר' יוסיפוף אברהם
  • מר לביא עמית
  • מר מינס אחיעד
  • דר' מקורי ארנון
  • מר נוישטיין נתי
  • דר' סוויד ניצן
  • דר' עציון דפנה
  • דר' קאופמן אירית
  • דר' שבירו ליאת
  • דר' שורץ דוד
  • דר' שלמון אשר
  • פרופ' שרדני בנימין