מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?

 • מרצי חוץ מינהל מער' בריאות

  • פרופ’ קרסו רפי
  • פרופ’ שרדני בנימין
  • ד”ר חובב בועז
  • ד״ר טאוב רבקה
  • ד”ר טל חנן
  • ד”ר יוסיפוף אברהם
  • ד”ר לוין שילה שגית
  • ד”ר נוישטיין נתי
  • ד״ר סוויד ניצן
  • ד”ר עציון דפנה
  • ד”ר קאופמן אירית
  • ד״ר קפלן אביבה
  • ד”ר שורץ דוד
  • ד״ר שלמון אשר
  • עו”ד אדלר ישראל
  • עו”ד גואטה אסף
  • רו״ח בר יהודה
  • רו”ח גרוסמן אורי
  • מר בוכריס אלעד
  • גב’ ברודצקי טל
  • מר לביא עמית
  • מר מינס אחיעד
  • גב׳ שפיגלמן מרים