מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?

 • מרצי חוץ מינהל מער' בריאות

  פרופ' פמלה לאופר יוקלס
  פרופ' בנימין שרדני
  פרופ' רגר ברכה
  פרופ' רייך זיו
  דר' בן שאול דורון
  דר' טואב אליאב
  דר' יוסיפוף אברהם
  דר' שבתאי לובל
  מר נוישטיין נתי
  דר' סרנה פלישמן ורדית
  דר' דפנה עציון
  גב' אירית קאופמן
  דר' שמואל רוזנמן
  דר' חן ריגר
  דר' דויד שוורץ
  דר' זאב שטודינר
  דר' שילה לוין שגית
  דר' דבורה שרדני
  רו"ח גרוסמן אורי
  רו"ח לוי יניב משה
  עו"ד ישראל אדלר
  עו"ד אסף גואטה
  עו"ד ניצן סוויד
  גב' ביתן שמחה
  גב' פישר רייף אירית
  מר' מינס אחיעד
  גב' מרים שפיגלמן