מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 15.11.20

מתעניין?

 • מרצי חוץ חשבונאות

  • מר אבשלום דוד
  • גב' אראל ליאת
  • רו"ח ברלב יהודה
  • דר' דוידאי ליאור
  • רו"ח דניאל ניסים
  • דר' ירקוני ברק
  • רו"ח כהן חני
  • רו"ח כהן יעקב
  • רו"ח כץ רועי
  • רו"ח לוי יניב משה
  • עו"ד פינצ'בסקי ליאורן
  • דר' קורן מיכל
  • גב' שגיב לירון
  • מר שמלוב יוחאי
  • מר שפיר אורן
  • רו"ח שרוני איתי