מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

 • מרצי חוץ חשבונאות

  פרופ' מעלם יוסי
  דר' דוידאי ליאור
  דר' לביא מושיק
  רו"ח גלר שלומית
  רו"ח כהן חני
  רו"ח כהן יעקב
  רו"ח צח אורנה
  רו"ח רייך יפעת
  רו"ח שרוני איתי
  עו"ד ליאורן פינצ'בסקי
  עו"ד שלומי תורג'מן
  גב' חלוזין נורית
  גב' מיכל קורן
  מר טולדו אבי
  מר מאירי מישר
  מר מימון אורן
  מר שמלוב יוחאי
  מר שפיר אורן