כתב העת "שערי משפט" – כרך ה' ( תשע"ד ) – חוברת מס' 1

אביעד הכהן, יעל רונן ועמוס הרמן: דבר העורכים
ויקטור ח' בוגנים: מאזן הזכויות במדגמים – זכויות בעלי העניין במדגמים בתזכיר חוק המדגמים
יוסי מרקוביץ': על מה שנשאר מהלכת א.ש.י.ר – עיון מחדש ביחסי הקניין הרוחני ועשיית העושר
חגי ויניצקי: עסקאות במדגמים לאור תזכיר חוק המדגמים התשע"ג 2013
סיגל קוגוט ואפרת חקאק: האם נפגעה זכות חוקתית?הצורך בקביעת גדרים ברורים לזכות חוקתית
יעל רונן: תחולתו של חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו בגדה המערבית

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019