תקנונים

כללי
תקנון הספריה
תקנון למניעת הטרדה מינית
תקנון שכר לימוד
כללי משמעת ועונשין
משפטים
בחינות, ציונים , תנאי מעבר וערעורים
תקנון לימודים
חשבונאות
בחינות, ציונים , תנאי מעבר וערעורים
תקנון לימודים
מינהל ממשל ומשפט
בחינות, ציונים , תנאי מעבר וערעורים
תקנון לימודים

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?