מערך המכינות הקדם אקדמיות >> סילבוס לקורס מתמטיקה

סילבוס לקורס מתמטיקה

המרכז האקדמי שערי צדק ומשפט
מכינה קדם-אקדמית
תוכנית ייעודית להוראת מתמטיקה במכינה

הרכב ציון סוף קורס: 100% בחינה בסיום הקורס.
נושאי הלימוד בקורס מתבססים על שאלונים 801, 802, 803.

אלגברה בסיסית
• סדר פעולות חשבון. הצבות. מספרים מכוונים.
• פתרון משוואות ממעלה ראשונה ושנייה.
• פתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונה ושנייה.
• גרפים מציאותיים – קריאה ובניית גרפים. מעבר מתיאור מילולי של מצב לתיאור גרפי שלו. המושגים – עלייה/ירידה/קיצון ושיפוע של ישר.

אלגברה, סטטיסטיקה והסתברות
• סדרה חשבונית נוסחאות לאיבר כללי וסכום סדרה
• סטטיסטיקה – שכיחות, שכיחות יחסית (כולל באחוזים), תיאור נתונים בטבלת שכיחויות. סידור נתונים ותיאורם הגרפי בצורת דיאגרמת מקלות ועיגול. קריאה וניתוח של דיאגרמות אלה. הממוצע וחישובו.
• הסתברות – מציאת הסתברות של מאורע במרחב סופי כיחס בין מספר התוצאות במאורע למספר התוצאות במרחב. מאורע חד שלבי ודו שלבי. הסתברות של מאורע משלים ואיחוד מאורעות.

מונחי יסוד בגיאמטריה (ללא הוכחות)
• מושגי יסוד: מישור, ישר, נקודה, קטע, זוויות.
• חפיפת משולשים. גובה, חוצה זווית, תיכון ותכונותיהם.
• משולש ישר זווית , משולש שווה שוקיים . משפט פיתגורס
• שטח והיקף של משולש.
• ישרים מקבילים, זוויות מתאימות ומתחלפות. סכום הזוויות במשולש.
• מרובע, מקבילית, מלבן, ריבוע – התכונות הבסיסיות .

גיאומטריה אנליטית במישור
• פונקציות הקו הישר והפרבולה.
• מציאת נקודות על גרף הפונקציות.
• אמצע קטע בין 2 נקודות.
• מרחק בין 2 נקודות במישור.
• תנאי לניצבות בין ישרים.
• ישרים מקבילים.

טריגונומטריה במישור
• הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס.
• יישומים במישור: פתרון שאלות במשולש ישר זוית או בצורות המתפרקות למשולשים ישרי זווית .

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
• הגדרת הנגזרת כשיפוע המשיק לגרף.
• כללי גזירה של פולינום.
• מציאת משוואות משיק ושימושים בנגזרת.
• חקירת פונקציות פולינום הכוללת שרטוט.
• כללי אינטגרציה בסיסיים של פולינומים, מציאת קבוע האינטגרציה ומציאת פונקציה קדומה.

*ייתכן ולא נספיק את כל הנושאים, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט רשאי לשנות את תכנית הלימודים.

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה