מניעת הטרדה מינית

המרכז אקדמי "שערי מדע ומשפט" רואה בחומרה רבה כל עבירה על החוק למניעת הטרדה מינית.

במרכז האקדמי קיים תקנון למניעת הטרדה מינית, שמטרתו הגנה על המתלונן/ת וענישת המבצעים עבירה מסוג זה.  הטרדה מינית היא עבירה פלילית ועל כן המרכז מעודד הגשת תלונות במשטרה.

תלמיד/ה או עובד/ת הטוענ/ת שהוטרד/ה מינית י/תפנה לנציבת תלונות הציבור לעניין הטרדה מינית, גב' גילי שגיא.

פרטי התקשרות:

09-7750336   gili@mishpat.ac.il

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות ואלו הן:

  1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
  2. מעשה מגונה.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם אליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעונין בהן.

ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו:

*        ניצול של יחסי מרות בעבודה.

*        ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול יחסי מורה- תלמיד.

  1. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם במקרים שסויגו לעיל אין צורך להראות אי הסכמה.
  2. התייחסות מבזה או משפילה לנטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

לנוסח המלא של התקנון בעברית  לחץ כאן

לנוסח המלא של התקנון בערבית   לחץ כאן

לנוסח המלא של התקנון באנגלית  לחץ כאן

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?