תכנית "חברותא"

תכנית חברותא 
תכנית העשרה ייחודית ללימודי אוצרות היהדות, התכנים עוסקים בנושאים אקטואליים, קבלה וחסידות, זוגיות ויחסי אנוש ע"פ היהדות והמשפט העברי.
התכנית מיועדת לסטודנטים ללא רקע דתי.
התכנית תתקיים יום בשבוע בשעות אחה"צ, בסמסטר א'+ב', 4.5 שעות כל מפגש.

המלגה של  5,000 ₪ ובמסלול קיץ  ₪ 5,750 ₪ !

במידה והשתתפת בתוכנית שנתיים (4 סימסטרים )המלגה מקנה 2 נ"ז לפטור ממשפט עיברי .

לפרטים והרשמה צרו קשר עם מרדכי 052-5666492

תכנית שם עולם
אנו מציעים תכנית לימודים הקשורה לתודעת השואה בשיתוף עם עמותת שם עולם.
במסגרת זו יתקיימו מפגשים לימודיים שבועיים  בני שעה ו-45 דקות (סמסטר א'+ב') וכן יום סיור במרכז שם עולם.

בסיום הלימודים יידרש כל משתתף בתוכנית להכין עבודת גמר.
מלגה- המשתתפים בתכנית זכאים למלגה ע"פ תקנון התכנית.

*פרטים נוספים במדור ייעוץ ורישום.

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019