תכנית הלימודים מינהל מערכות בריאות

מבנה הלימודים

הלימודים בתוכנית לתואר ראשון במינהל מערכות בריאות מתנהלים בשני מסלולים: המסלול האחד מתפרס על פני 8 סמסטרים, בימים ראשון ושלישי (התכנית כפופה לאישור מל"ג), והמסלול השני מתפרס על פני 7 סמסטרים ובו שלושה ימי לימודים. סך נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר הוא 120 נ”ז.

חדש – מסלול ערב ללימודי מנהל מערכות בריאות

לפרטים נוספים לחצו כאן

נהלי הלימודים בתוכנית ניהול מערכות בריאות

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריונים וקורסים באנגלית. במסגרת הלימודים ילמדו בין היתר קורסי מבוא, קורסים בניהול מערכות בריאות, שיטות מחקר בשירותי הבריאות, חוק ומשפט במערכת הבריאות, כלכלת בריאות, ניהול בתי חולים, מערכות מידע במערכות בריאות, ניהול משאבי אנוש במערכת הבריאות, סוגיות בניהול מרפאות, ניהול לוגסטי ועוד. סטודנט בשערי מדע ומשפט יקבל את תוכנית הלימודים במועדים שייקבעו לכך על ידי הנהלת המרכז האקדמי. הנהלת שערי מדע ומשפט תקבע באיזה קורס ישתתף הסטודנט: באנגלית, בתרגולים ובקורסי החובה.

**להנהלת המרכז האקדמי שמורה הזכות להאריך או לקצר את משך הלימודים בניהול מערכות בריאות , לשנות את מועדי תחילת הסמסטרים וסיומם, היקף שעות ההוראה השבועיות, החופשות ומועדי הבחינות וכן להודיע על שינויים אחרים בלוח הזמנים האקדמי, מכל סיבה ניהולית או אקדמית לפי שיקול דעתה. סטודנט אשר החל ללמוד במסגרת זו, יוכל להשלים לימודיו וזאת בתנאי שלא עברו יותר משש שנים מאז החל לימודיו בשערי מדע ומשפט.

תכנית לימודי ניהול מערכות בריאות

שנה א'

שנה ב

שנה ג’

ניהול מערכות שירותי בריאות בישראל א'

שיטות מחקר בשירותי הבריאות*

ניהול בתי חולים

סטטיסטיקה בניהול*

כלכלת בריאות

תכנון והערכת שירותי בריאות

יסודות הניהול

מבוא לחקר ביצועים

ניהול ותפעול של מערכות בריאות בעולם

מבוא למערכות מידע לניהול

ניהול ייצור ותפעול

ניהול משאבי אנוש במערכת בריאות

מבוא לכלכלה מיקרו

יסודות המימון

סוגיות בניהול מרפאות

מבוא למדעי הבריאות

חוק ומשפט במערכת הבריאות

מדיניות מערכות בריאות

ניהול מערכות שירותי בריאות בישראל ב'

יישומי מחשב ותוכנות סטטיסטיות בניהול*

ניהול לוגיסטי

מבוא למדעי ההתנהגות במינהל

מערכות מידע במערכות בריאות

קורסי בחירה

יסודות החשבונאות*

דיני ביטוח

סמינריון עיוני

מבוא לכלכלה מאקרו

 חשבונאות ניהולית  סמינריון אמפרי

סוציולוגיה של ניהול מערכות בריאות

קורס בחירה

כתיבה מדעית

מבוא לפסיכולוגיה

*בנוסף לקורס מתקיים תרגיל בקבוצות.
**הנהלת שערי מדע ומשפט רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשנות את תוכנית הלימודים וסדר המקצועות הנלמדים במהלך השנים.

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?