שירותים לסטודנט

דקאנט הסטודנטים
פועל לרווחת הסטודנטים במישור האישי – אקדמי תוך קיום קשר עם הגופים האקדמיים והמנהליים של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הפעילות כוללת: מתן מענה לסטודנטים בעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים, חונכות אישית, תכנית כיתת המצוינות, מלגות חיצוניות, פעילות חברתית ותרבותית וכן מהווה גורם מקשר ותומך בפעילות אגודת הסטודנטים במרכז.

התאמות במבחנים ללקוי למידה
התאמות בתנאי הבחינה בגין לקות למידה יינתנו על סמך אבחון בתוקף של עד 5 שנים מגורם מוסמך ע”י משרד הבריאות. האבחונים יועברו לאשרור גורם מוסמך מטעם המרכז שעל פיו יקבעו ההתאמות.

קורס מיומנויות למידה
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מסבסד קורס מיומנויות למידה המסייע ברכישת אסטרטגיות למידה הכוללות היכרות וחשיפה לדרכים יעילות לארגון המידע, פתוח טכניקות זיכרון, פיתוח יכולת קריאה וכתיבה יעילה, מתן כלים לארגון זמן נכון בתהליך הלמידה ובבחינה עצמה.

הכנה לבחינת לשכת עו”ד
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לוקח אחריות החל משלב הלימודים האקדמיים לתואר ראשון ועד לקבלת רישיון עריכת הדין. המרכז שמח להשיק את תוכנית "השער הבא", המשלבת את הקניית התשתית המקצועית ורכישת המיומנויות הנדרשות לקראת בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין כבר משלב הלימודים האקדמיים, יחד עם מערך תמיכה וליווי בשלב לימודיהם של הבוגרים לקראת בחינות ההסמכה. מערך התמיכה והליווי כולל סדנאות תגבור בנושאי הלימוד ובמיומנויות הבחינה וכן תמיכה והכוונה אישית לכל נבחן ונבחנת.

הקלות לחיילים המשרתים במילואים
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט חתום על אמנת הסטודנט המשרת במילואים. סטודנטים ששרתו במילואים זכאים להקלות על פי המפורט באמנה.

 מוזמנים לקרוא בנוסף: תואר שני במשפטים  |  לימודי משפטים

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?