תמונה עם סימן שאלה
סטודנטים >> שאלות ותשובות- לנרשמים למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

שאלות ותשובות- לנרשמים למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

1.מכתב קבלה

לאחר קבלת ערכת רישום מלאה ואימות הנתונים על ידי מנהל הסטודנטים, יישלח מכתב קבלה בהתאם לחוג הרלוונטי. מכתב זה יישלח דרך המייל.

2.כיצד מתבצעת חלוקת הרמות באנגלית ומהי תוספת שכר הלימוד?

המיון לקורסי האנגלית נעשה על פי תוצאות בחינת אמיר”ם/ אמי”ר/ פסיכומטרי, כדלהלן:

מתקדמים ב' ( 120-133 ): הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך סמסטר אחד בלבד-נדרש 350 ₪
עבור ספרים בלבד.

מתקדמים א' (100-119 ): הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שני סמסטרים בלבד-נדרש 350 ₪
עבור ספרים בלבד

בסיסי ( 85-99 ): הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך שלושה סמסטרים-נדרש 350 ₪
עבור ספרים בלבד

טרום בסיסי ב' ( 70-84 ): הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים
נדרש תשלום של 2,150 ₪

טרום בסיסי א (55-69 ): הסטודנטים יחויבו ללמוד אנגלית במשך ארבעה סמסטרים (בתגבור שעות)-נדרש תשלום של 3,400 ₪

3.אם אני רוצה לעשות מבחן אמי"ר/אמיר"ם נוסף?
יש להמתין 35 יום לפחות בין שתי היבחנויות בבחינות מיון באנגלית (בין שתי היבחנויות באמי"ר, בין שתי היבחנויות באמיר"ם או בין היבחנות באמי"ר להיבחנות באמיר"ם, או להיפך).

4.מה צריך להביא למבחן אמי"ר/אמיר"ם?
יש להביא ת.ז.

5. מתי מתחילים לשלם את שאר התשלומים? איך? איפה?
את התשלומים יש לשלם בהתאם לטופס שכר הלימוד עליו חתמתם. ניתן לשלם בהוראת קבע בנקאית, הוראת קבע באשראי או בשיקים.
לכל שאלה בנושא שכר לימוד ניתן לפנות:
למירי ישרים, מנהלת מדור שכר לימוד, בטלפון 09-7750306
או לאורית פרידמן, רכזת מדור שכר לימוד, בטלפון 09-7750383

6. ייצרו איתי קשר לפני הלימודים?
בהחלט כן. כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים תשלח הזמנה מטעם מנהל הסטודנטים אליה תצורף מערכת השעות והנחיות נוספות.

7. מתי ואיך אקבל את הספרים
בשבוע הראשון ללימודים נקיים ימי היערכות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות בהם נקיים הדרכות להוראה מקוונת ונחלק חומרי למידה, הזמנה ליום זה וסדר יום ישלחו כאמור בסעיף 6 לעיל כחודש לפני תחילת הלימודים.

8. אבחונים- כמה זמן תוקף של אבחון? מאיזה מקומות אנחנו מקבלים אבחון? למי מעבירים?
את האבחונים ניתן להעביר בתחילת השנה למנהלת דקאנט הסטודנטים – ניצה טבנקין למייל: nitza@mishpat.ac.il
תוקף אבחון 5 שנים ,מקבלים אבחונים דידקטיים מכל מכון /מאבחן מוכר – לא מקבלים אבחונים ממוחשבים כגון tova, moxo .

9. האם הלימודים יהיו מקוונים או פרונטליים?
בשנה"ל תשפ"ב הלימודים יתקיימו באופן היברידי המשלב לימודים פרונטאליים בקמפוס ולימודים מקוונים בזום. בכל חוג נקבע מתווה שונה. בחלק מהחוגים שבוע הלימודים מחולק בין ימי הוראה פרונטאליים לימי הוראה בזום ובחוגים אחרים נקבע מתווה של שבועות פרונטאליים ושבועות בזום.
יחד עם זאת אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות והנחיות המועצה להשכלה הגבוהה וככל שההנחיות ישתנו עשוי להשתנות גם מתווה הלימודים.

10. המלגות הפנימיות מתקזזות ישירות משכר הלימוד?
המלגות הפנימיות מקוזזות מחוב שכר הלימוד ונפרסות ע"פ הסמסטרים. מי ששילם את מלוא שכר הלימוד לפני הזכאות למלגה יקבל החזר כספי או שהיתרה תעבור לשנים הבאות, לבחירתו.

11. אפשר לשלם עם שובר פיקדון מהצבא?
ניתן לשלם עם שובר פיקדון. לפרטים יש לפנות למדור שכר לימוד:
מירי ישרים, מנהלת מדור שכר לימוד-   09-7750306
אורית פרידמן, רכזת מדור שכר לימוד-  09-7750383

 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה