בית הספר למדעי הבריאות >> תנאי קבלה ורישום מינהל מערכות בריאות

תנאי קבלה ורישום מינהל מערכות בריאות

תנאי קבלה

  • תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך ממוסדות תיכוניים בחו“ל* בציון משוקלל של 80 ומעלה ,ציון מינימאלי של 60 בבגרות במתמטיקה ב-4 יח”ל או 75 בבגרות ב- 3 יח”ל.
  • ציון מינימאלי של 85 במבחן אמיר“ם/ 185 במבחן אמי“ר.**
  • ציון מינימאלי של 100 במבחן יע”ל לבעלי בגרות או פסיכומטרי בשפה שאינה עברית.
  • מועמדים שניגשו לבחינת בגרות בשפה שאינה עברית ידרשו בציון 100 לפחות בבחינת יע“ל.
  • קבלת סטודנטים בעלי תארים אקדמאיים או לימודים חלקיים ברמת תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים היא על פי החלטת ועדת ההוראה של התוכנית, בכפוף להצגת לימודים אקדמאיים זהים או דומים לאלה שבתוכנית ולהישגיים האקדמיים.

*מגישי תעודות מחו”ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, מבחינת הזכות להתקבל למוסד אקדמי. על התעודה להיות מאושרת על-ידי משרד החינוך (שקילה). 

סטודנטים של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט זכאים ל-20% הנחה ברכישת הכנה און ליין למבחן אמיר/אמיר”ם!
לפרטים נוספים כנסו לקישור: מכון נועם ושערי מדע ומשפט עוזרים לך לעבור את מבחן אמיר/אמירם בהצלחה.

דמי הרשמה
דמי ההרשמה הינם 400 ₪. דמי ההרשמה תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד (מועד אוקטובר ואביב) ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה. ניתן לשלם את דמי הרישום במדור ייעוץ ורישום, באמצעות המחאה, בכרטיס אשראי או במזומן. דמי הרישום כוללים את עלות בחינת ההתאמה (ככל ויעלה הצורך בבחינה). דמי הרישום אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד או ביטל הרשמתו.

לטופס ההרשמה  לחצו כאן

תעודות ומסמכים שיש לצרף לטופס ההרשמה
כל תעודה או אישור המוגשים למרכז חייבים לשאת חתימה וחותמת מקור של המוסד שהנפיק את האישור. אישורים ומסמכים שיצורפו לא יוחזרו למועמד.

לטופס ההרשמה יש לצרף:
צילום קביל של תעודת הבגרות, צילום ת.ז (הכולל את השם ומספר הזהות), צילום הציון בבחינה הפסיכומטרית, צילום תעודת שחרור מצה”ל או תעודת מילואים, טופס הוראת קבע חתום ע”י הבנק.

לבעלי תארים – אישור הזכאות לתואר או “תעודת בוגר” או “מוסמך” וגיליון ציונים.

מכינה – תעודת סיום מכינה, מאושרת וחתומה וגיליון ציונים.

ניתן לצרף מסמכים נוספים כגון: בחינת אמי”ר, בחינת אמיר”ם, תעודות מקצועיות ועוד.

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה טרם סיום תקופת הרישום אם התמלא המסלול.

*תנאי הקבלה שלעיל נקבעו על מנת להבטיח שמירת רמה אקדמית נאותה ועמידה בכללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה. עם זאת, ובהתאם להחלטת המל”ג, המרכז האקדמי יהיה רשאי לאפשר קבלה של 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים למרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנזכרים, על מנת לאפשר את הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל; לתת מענה לצרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בחברה הישראלית ולבטא בכך את אופייה הרב תרבותי; וכן במקרה שבו המועמד  הוא בעל רקע או נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים חריגה מתנאי הקבלה הרגילים.

לתקנון שכר הלימוד לשנה”ל תשפ”א- לחצו כאן

 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

עקבו אחרינו...
מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה