תמונת רקע
חברי הסגל >> פרופ' אביעד הכהן

פרופ' אביעד הכהן

תפקידים

נשיא המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט".

מנהל המרכז להוראת המשפט העברי ולימודו.

חבר מערכת, כתב העת "שערי משפט".

עורך ראשי (בצוותא עם ד"ר מיכאל ויגודה ממשרד המשפטים), "פרשת השבוע".

חבר בוועדת המינויים העליונה.

חבר בוועדת ההוראה.

  • פרופ׳ הכהן נמנה עם המועמדים לשיפוט בבית המשפט העליון בשנים 2007, 2016 ו-2021.

Aviad Hacohen


אודות

פרופ' אביעד הכהן מכהן כנשיא המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט". למד בישיבת הר עציון וישיבת הכותל. במקביל ללימודיו בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית עבד כעוזר מחקר במכון לחקר המשפט העברי באוניברסיטה. את התמחותו עשה אצל המשנה לנשיא בית המשפט העליון, פרופסור מנחם אֵלון, ואצל עו"ד ד"ר מישאל חשין, לימים המשנה לנשיא בית המשפט העליון. בשנת 1991 החל ללמד כמורה עוזר בפקולטה למשפטים בירושלים. בשנת 1995 החל ללמד גם באוניברסיטת בר-אילן סוגיות דת ומדינה, משפט עברי ודיני תקשורת. בשנת 1996 החל לעבוד כמרצה וכמנהל המרכז להוראת המשפט העברי ולימודו במרכז האקדמי  "שערי מדע ומשפט".

במקביל לעבודתו כמרצה למשפטים, יסד את "מוזאיקה" - המרכז לחקר דת, חברה ומדינה. בין השאר הוא מכהן כחבר בוועדה למונחי משפט של האקדמיה ללשון העברית; עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים ובפורומים נוספים. כתב מאות מאמרים, הן בבמות אקדמיות ומדעיות והן בבמות פופולריות. משנת 1997 שימש חבר במערכת הפרסום הרשמי של פסקי הדין (פד"י) של בית המשפט העליון, ומשנת 2006 היה לעורך הראשי. בין השאר, כתב את הערכים החדשים בנוגע לזכויות האדם במהדורה החדשה של "אנציקלופדיה יודאיקה", ובהם ערכים על חופש הביטוי, חופש התנועה וחופש העיסוק. בשנת 2011 כתב את "אמנת הספרייה הלאומית" שהושקה בטקס חגיגי במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, ואנשי ממשל בכירים.

לצד פעילותו האקדמית, היה פרופ' הכהן שותף לייצוג בעלי דין, בעיקר בבית המשפט העליון ובסוגיות עקרוניות. כמו כן כיהן כיועץ המשפטי של עמותת פסטיבל ישראל ושל תנועת "הכל חינוך"; כיהן כחבר ועד מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין; כחבר בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ובוועדות ציבוריות. שימש יועץ לוועדת הקודיפיקציה במשרד המשפטים ויועץ ל"ועדת שושני" שעסקה בתקצוב מוסדות החינוך בישראל; וכחבר בוועדה הממלכתית לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה ("ועדת רוטלוי"), משרד המשפטים, תשס"ג-2003. במסגרת פעילותו הציבורית-משפטית, היה פרופ' הכהן חבר בוועדה למניעת ניגודי עניינים של שרים וסגני שרים במשרד מבקר המדינה; חבר בוועדת האתיקה העליונה של האוניברסיטה העברית למחקרים לא רפואיים שבהם מעורבים בני אדם; חבר הצוות לגיבוש קוד אתי לדוברים מטעם לשכת העיתונות הממשלתית; ועוד. בין השאר כיהן כחבר חבר השופטים בחידון המשפט הישראלי, כיו"ר חבר השופטים בחידון התנ"ך הארצי למבוגרים, כחבר בוועדת "פרס ישראל" לספרות תורנית ופרס יד יצחק בן צבי; וכחבר הוועדה לבחינת מתכונת בחינות ההסמכה לעורכי דין שמונתה על ידי שר המשפטים.

בשנים 2007, 2011 ו-2016 נכלל שמו ברשימת המועמדים שהוגשה לוועדה למינוי שופטים לבית המשפט העליון.


השכלה

(2003) הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית (Ph.D) בציון "מעולה" (הצטיינות יתירה).

(1993) הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים (LL.M) בהצטיינות.

(1989) הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים (LL.B).


תחומי הוראה והתמחויות

משפט חוקתי

משפט מנהלי

משפט עברי

דת ומדינה

דיני תקשורת

אתיקה רפואית


פרסים

• פרס ע"ש ד"ר יעקב הרצוג לתלמיד מצטיין בלימודי המשפטים, האוניברסיטה העברית, 1991
• פרס ע"ש סלביט לתלמיד מצטיין בלימודי התואר השני, האוניברסיטה העברית, 1992
• פרס ע"ש שנרך לתלמיד מצטיין בחקר המשפט העברי, האוניברסיטה העברית, 1994
• פרס ע"ש רובר אסרף למחקר מצטיין בלימודי התואר השלישי, האוניברסיטה העברית, 1997
• פרס ע"ש ליאו גוזיק לתלמיד מצטיין בלימודי המשפט העברי, האוניברסיטה העברית, 1999
• פרס ע"ש ד"ר משה זילברג לעבודת דוקטורט מצטיינת בלימודי המשפטים, האוניברסיטה העברית, 2004


פרסומים נבחרים

ספרים
1. מילון משפטי עברי-אנגלי, אנגלי-עברי (עם א' שקד), תל אביב, 1992; מהדורה שניה, 1999; מהדורה שלישית, 2009
2. The Tears of the Oppressed – An Examination of the Agunah Problem: Background and Halakhic Sources (New York, 2004)
3. פרשיות ומשפטים, ת"א תשע"א, 575 עמ'

ספרים בעריכה
4. (עורך משותף עם ד"ר מיכאל ויגודה), פרשת השבוע – עיוניים משפטיים בפרשת השבוע, בהוצאת המרכז האקדמי "שערי משפט" ומשרד המשפטים, ירושלים תשע"ב [כ-1,900 עמ']
5. (עורך משותף, עם פרופ' חיים באר וחנה עמית), מנחה למנחם – ספר היובל לרב מנחם הכהן, ת"א תשס"ח), הוצאת הקיבוץ המאוחד, 498 עמ'
6. (עורך משותף, עם פרופ' אשר מעוז), זהות יהודית, בהוצאת הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א, תשע"ד
7. עורך משותף, עם השופט צבי טל: ספרא וסייפא – ספר היובל לרב מרדכי פירון (ירושלים, תשע"ד) , 689 עמ'
8. (עורך) נשמה יתירה במשפט – אמרות ולקוטות ממשנתו של מנחם אֵלון, ירושלים תשס"ד
9. (עורך) מישאל חשין: פרש בודד בערבות המשפט (ירושלים תשע"ה), בהוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית (ירושלים, 2015), 584 עמ'; מהדורה שניה (עם הקדמה מאת פרופ' רות גביזון), 2016.
10. עורך (עם פרופ' אריה אדרעי, פרופ' דוד גליקסברג, פרופ' ברכיהו ליפשיץ, ד"ר בני פורת), הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון, ירושלים, תשע"ח
11. עורך (עם הרב ר' ציגלר), הרב אהרן ליכטנשטיין: מוסר אביב – הלכה והגות, מוסר ופילוסופיה, ירושלים תשע"ו

מאמרים (רשימה חלקית)
12. "על מידת שימושו של ר' יוסף קארו בתלמוד הירושלמי", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות", ג,1 (תשנ"ג), 216-209
13. "דת האסלאם ומאמיניה: היבטים הלכתיים ומשפטיים", מחניים 1 (תשנ"ג), עמ' 51-34
14. "לתולדות מדעי היהדות", מדעי היהדות 33 (תשנ"ג), עמ' 40-33
15. "ירושלמי פאה – המה ראו כן תמהו", עלון שבות (לבוגרי ישיבת הר עציון), אוקטובר 1988, עמ' 73-47
16. "פרנסת הבת ועישור נכסי", בתוך קובץ חובות הבעל והאשה (יונתן אומן ואח' עורכים, אלון שבות, תשמ"ד, 302-320
17. "עקבות לשון חכמים ב"משנה תורה" להרמב"ם, כתלנו יג (תש"ן), עמ' 556-542
18. "חילופי מנהגים בברכת הגשמים", סיני צב, עמ' רמז-רנג
19. "ציוו חכמים – פרק בלשונות הרמב"ם במשנה תורה", שנתון המשפט העברי יד-טו (תשמ"ח-תשמ"ט), עמ' 120-113
20. "משפט וכלכלה בספרות השאלות והתשובות", מחניים 2 (תשנ"ב), עמ' 77-62
21. "מלאכת מחשבת – פירושו לתורה של ר' משה חפץ", מחניים 4 (תשנ"ג), עמ' 275-266
22. "חומרות וקולות בעולמה של הלכה", מחניים 5 (תשנ"ג), עמ' 103-90
23. "התלמוד הירושלמי ותורת הח"ן", מחניים 6 (תשנ"ד), עמ' 61-52
24. "עו"ד יישמע? על פרקליטים ועורכי דין", משפטים כה (תשנ"ה), עמ' 479-459
25. "רבי משה מרגלית ופירושו על התלמוד הירושלמי", דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, כרך ג, א, תשנ"ד, עמ' 220-213
26. "אגדות התלמוד הירושלמי, גלגוליהן ופרשנותן", מחניים 7 (תשנ"ד), עמ' 54-38
27. "התלמוד הירושלמי בתורת חכמי ספרד הראשונים", שנתון המשפט העברי יח-יט (תשנ"ב-תשנ"ד), 176-113
28. "בין קניין לבין התחייבות" (ביקורת), מדעי היהדות 35 (תשנ"ה), עמ' 145-141
29. "דיוקנאות חכמים – בין הלכה ומעשה", מחניים 10 (תשנ"ה), 123-100
30. "התלמוד הירושלמי בדור גירוש ספרד ולאחריו", בתוך: חברה ותרבות (מ' אביטבול, ג' חזן-רוקם, יו"ט עסיס עורכים, ירושלים, תשנ"ז), 163-139
31. "לשונות של דין", מחניים 12 (תשנ"ו), 99-76
32. "וכי הרבים גזלנים הם? על הפקעת מקרקעין ופגיעה בזכות הקניין במשפט העברי", שערי משפט 1 (תשנ"ז), 54-39
33. "נשים עצלניות הן!? נשים חשובות הן", עלון שבות לבוגרי ישיבת הר עציון יא (תשנ"ח), עמ' 82-63
34. "החינוך בראי המשפט", בתוך: יובל למערכת החינוך בישראל (א' פלד, עורך), ירושלים, תשנ"ט, עמ' 108-85
35. א' הכהן, "משפט ורפואה ב'מדינה יהודית ודמוקרטית' – בין אנטומיה של חוק לפתולוגיה של יחסי דת ומדינה", שערי משפט ב (תש"ס), עמ' 221
36. “Ethics in the Public Service", Justice – The Journal of the International Associations of Jewish Lawyers and Jurists 22 (Winter 1999), 38-36
37. "שלומיאל, שלימזל ונעביך – מכתבים גנוזים של הרב פרופ' שאול ליברמן לגרשם ופניה שלום", הארץ – ספרות ותרבות, גליון ערב שביעי של פסח תש"ס (25.4.00), עמ' ה1.
38. "שירת המשפט", דף פרשת השבוע מס' 13, משרד המשפטים, תשס"א
39. "כישורים ולא קשרים", דף פרשת השבוע מס' 18, משרד המשפטים, תשס"א
40. "משלחת מלאכי רעים – סמכות חובה ורשות, 'ייצוג הולם', תורת ההגינות וזכות התגובה", דף פרשת השבוע מס' 30, משרד המשפטים, סיון תשס"א
41. “Qualifications, not Protections, nor Connections”, Justice – The Journal of the International Associations of Jewish Lawyers and Jurists 26 (Summer 2001), 38-36.
42. " 'עד מאה ועשרים!?' – על חובת הפרישה הכפויה לגימלאות במשפט העברי", דף פרשת השבוע, משרד המשפטים, מס' 44, אלול תשס"א
43. "כלה כמות שהיא", מסכת א (תשס"ב), 273-223 [ביקורת על ספרו של פרופ' אברהם גרוסמן, "חסידות ומורדות"]
44. " 'מדינת ישראל, כאן מקום קדוש!' – עיצוב 'רשות רבים יהודית' במדינת ישראל", שני עברי הגשר – דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל (מ' בר-און, צ' צמרת עורכים), הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים תשס"ב, עמ' 172-144
45. "ושמרו בני ישראל את השבת!? – יום מנוחה במדינה יהודית ודמוקרטית", דף פרשת השבוע, משרד המשפטים, מס' 66, אדר תשס"ב
46. " 'ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם' – אצילת סמכויות והעברתן", משרד המשפטים, דף פרשת השבוע 76, תשס"ב
47. " 'לברית הבט ואל תפן ליצר' – על איסור ניאוף והשלכותיו המשפטיות", דף פרשת השבוע, משרד המשפטים, מס' 84, תמוז תשס"ב
48. "הרבנות הראשית לישראל: היבטים משפטיים", בתוך: הרבנות הראשית לישראל: שבעים שנה לייסודה (א' ורהפטיג ו' כ"ץ עורכים, ירושלים, תשס"ב), 219-159
49. "שפה אחת ודברים אחדים" – האמנם? על ריבוי דעות וזכות האדם לדבר בלשונו", דף פרשת השבוע 94, תשרי תשס"ג
50. “Are Your Brothers to go to War While You Stay Here?", Justice 33 (2002), 36-41 [=מס' 76 לעיל]
51. "מגיה כהלכה – על יחסי הגומלין שבין מגיה, כישוף וגורל לבין הלכה ומשפט", מחניים 14 (תשס"ג), 78-59
52. " 'וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם?!' – צדק ויושר בדיני המס", משרד המשפטים, דף פרשת השבוע 105, טבת תשס"ג
53. "אדיר במלוכה, בחור כהלכה" – הזכות לבחור ולהיבחר וטוהר הבחירות", משרד המשפטים, דף פרשת השבוע 107, תשס"ג
54. על לב אהרן – אמרים וליקוטים ממשנתו של הרב אהרן ליכטנשטיין, אלון שבות וירושלים, תשס"ג
55. "מה עניין קדושה אצל משפט? המקומות הקדושים ומערכת המשפט", משרד המשפטים, דף פרשת השבוע 110, תשס"ג
56. "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו', על צרעת, מצורעים והיחס ל'אחר' ", משרד המשפטים, דף פרשת השבוע 117, תשס"ג
57. "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה – דיני הנדרים כמקור להלכות משפט", משרד המשפטים, דף פרשת השבוע 131, תשס"ג
58. “Powerful in Kingship, Truly Chosen", Justice 35 (Spring 2003), pp. 37-42
59. "קופה של שרצים – הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות שאינה הולמת", משרד המשפטים, דף פרשת השבוע 126, סיון תשס"ג
60. " 'מה נורא המקום הזה' – על מקומות קדושים: בין דת, משפט וקדושה", שערי משפט ג (תשס"ג), 279-247
61. Box of Creeping Creatures: The Removal of Public office holders as a result of unseemly behavior, Justice (Summer 2003), 37-42
62. "נצרות ונוצרים בעיניים רבניות בעת החדשה – מהרב קוק ועד הרב עובדיה יוסף", מחניים 15 (תשס"ד), עמ' 124-89
63. "בין חופש המדע וכבוד האדם: עיונים בערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית", בתוך: קובץ בנושא ארכיאולוגיה וכבוד המת, בית מועצת יחד שליד בית נשיא מדינת ישראל, ירושלים תשס"ד, 25 עמ'
64. "שמחת עניים ומתנות לאביונים" – קו העוני וזכות הקיום בכבוד", משרד המשפטים, דף פרשת השבוע , 159, אדר תשס"ד [=פרשיות ומשפטים, ת"א תשע"א, עמ' 277-272]
65. "התנא מניו יורק", מדעי היהדות 42 (תשס"ג-תשס"ד), עמ' 301-289
66. "כתבי מנחם אלון", מדעי היהדות 42 (תשס"ג-תשס"ד), 250-241
67. "שיקולים מטא-הלכתיים בפסיקת ההלכה – מתווה ראשוני", עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה, א' רביצקי וא' רוזנק עורכים, הוצאת מאגנס, ירושלים תשס"ח, עמ' 310-279
68. " 'וכי זכין לאדם שלא בפניו?', עיונים בסוגיית התובענה הייצוגית לאור עקרונות המשפט העברי", שערי משפט ד (תשס"ה), עמ' 192-153
69. " 'מה נשתנה?' - קווים לחקר שיטתו הלמדנית של הרב סולובייצ'יק", בתוך: רב בעולם החדש – עיונים בהשפעתו של הרב י"ד סולובייצ'יק על תרבות, על חינוך ועל מחשבה יהודית, הוצאת מאגנס, ירושלים תשע"א, עמ' 321-299
70. 'למה יאמרו בגויים? – תדמית ישראל בעיני העמים כשיקול בהכרעת ההלכה והדין במשפט העברי", בתוך: עם לבדד (ב' לאו עורך, ירושלים תשס"ו), 123-88
71. " 'התחיינה העצמות האלה?' – חופש המדע הארכיאולוגי, חופש הדת וכבוד האדם", מאזני משפט ד [=ספר שאקי], נתניה תשס"ה, עמ' 260-219
72. " 'למה יאמרו הגוים' - על 'דעת המקום' ועל 'דעת הקהל' כשיקול בהכרעת הדין", דף פרשת השבוע 212 (סיוון תשס"ה) [="על דעת המקום ועל דעת הקהל", שנתון המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון תשע"ב, עמ' 79-72]
73. קול יהודה – לכבוד הרב יהודה עמיטל, ירושלים תשס"ה [מהדורה שניה, תשס"ז] [תורגם לאנגלית, תחת הכותרת: Commitment and Complexity, Jewish Wisdom in an age of Upheaval, Ktav New York, 2008]
74. "מתלמוד ירושלמי ל'הלכות ירושלמי' – עיון מחודש בכתבי הרמב"ם ונוסחם", שנתון המשפט העברי כב (תשס"ה), 1-25
75. "דמעת העשוקים - לתקנתן של עגונות ומעוכבות גט בימינו", עלון שבות בוגרים כ (תשס"ה), עמ' 100-
76. "לכל אשה יש שֵם", ביקורת על ספרה של א' באומגרטן, אמהות וילדים – חיי משפחה באשכנז בימי הביניים, מסכת ה (תשס"ו), עמ' 221-187
77. " 'חכמות הן, צדקניות הן, דרשניות הן' – בנות צלפחד כאב טיפוס למאבקן של נשים בעולם הדתי", לקראת שבת, מרכז יעקב הרצוג, תשס"ו, 262-269
78. "כאשר ימשש העיוור באפלה – על העיוורון והיחס לאנשים עם מוגבלות במשפט העברי", משרד המשפטים, דף פרשת השבוע 264 (פרשת כי תבא, אלול תשס"ו) [=פרשיות ומשפטים, ת"א תשע"א, 141-134]
79. "כל איש אשר בו מום לא יקרב? – למעמדם של אנשים עם מוגבלות בעולמה של תורת ישראל", במעגלי צדק 11 (נובמבר 2006), עמ' 25-16
80. "שלא לבייש – זה כלל גדול בתורה", במעגלי צדק 12 (ינואר 2007), עמ' 27-22 [=ובנוסח מקוצר: פרשיות ומשפטים, ת"א תשע"א, עמ' 111-105]
81. "לא עוצרת בצהוב" [=ביקורת על ספרה של נעמי לויצקי, "העליונים"], ידיעות אחרונות ספרים, ז' בשבט תשס"ז (26.1.07)
82. "האיסור על ניגוד עניינים במשפט העברי", בתוך: ניגוד עניינים במרחב הציבורי, ד' ברק-ארז ואח' עורכים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשס"ט, עמ' 190-113
83. "Religious-Zionist Halakhah – Is It A Reality Or Was It A Dream?", in: C.I. Waxman (ed.), Religious Zionism Post Disengagement: Future Directions, New York 2008, pp. 315-369
84. Encyclopedia Judaica, 2nd new edition (New York 2007): Human Rights (Vol. 17, pp. 309-323);
85. Encyclopedia Judaica, 2nd new edition (New York 2007): Public Authority (Vol. 16, pp.701-710
86. Encyclopedia Judaica, 2nd new edition (New York 2007): Seperation of Powers (Vol. 18, pp. 291-292);
87. Encyclopedia Judaica, 2nd new edition (New York 2007), Planing and Construction, Vol. 16, pp. 215-219):
88. A.Hacohen, "Law and Morality in War Time", Justice 44 (Spring 2007), 4-9
89. "שירותי רפואה פרטיים והגבלת שכר הרופא: הלכה, משפט ואתיקה", ברכה לאברהם - ספר היובל לפרופ' אברהם שטיינברג, ירושלים תשס"ח, עמ' 239-207
90. ערכים במשפט – אמרות ולקוטות ממשנתו של מאיר שמגר, הוד השרון תשס"ח, 78 עמ'


יצירת קשר

טלפון: 09-7750300
דוא”ל: aviad@edu.mishpat.ac.ilמתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה