אירועים >> מפגש פתיחה מקוון, חוג למשפטים מסלול ערב + בעלי תארים- שנה א' תשפ"א - 16:00

מפגש פתיחה מקוון, חוג למשפטים מסלול ערב + בעלי תארים- שנה א' תשפ"א - 16:00

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה