מלגות פנימיות

להלן רשימת המלגות אשר המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציע:

  • תוכנית צמרות– תוכנית למועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון במשפטים, כוללת שכר לימודים אוניברסיטאי לכל התואר. לפרטים נוספים לחצו כאן
  • מלגות תנאי קבלה -מיועדת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים. המלגה המוצעת מגיעה עד לגובה של כ- 30% משכר הלימוד בשנה הראשונה.
  • מלגות הצטיינות – המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מעניק מדי שנה מלגות על סמך הישגים לימודיים בשנה החולפת.
  • מלגות תלויות ציון -המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מעניק לסטודנטים שהתקבלו על סמך נתוני קבלה גבוהים במיוחד והגיעו להישגים גבוהים במיוחד בשנת הלימודים הראשונה והשנייה, המלגה מגיעה עד גובה של כ-30% משכר הלימוד בשנים ב-ג'
  • מלגה על בסיס סוציו-אקונומי – המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מעניק מטעמו מלגות על בסיס כלכלי. המועד להגשת הבקשות מפורסם מדי שנה על גבי לוחות המודעות במרכז ובאתר האינטרנט. על מגיש הבקשה למלא טופס מיוחד, לצרף מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ולהעבירם למזכירות. את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של שערי מדע ומשפט. ועדת המלגות תבדוק כל בקשה לפי מפתח עדיפויות. הדיון בבקשה יתבסס על מצבו הכלכלי המיוחד של הסטודנט לאחר בדיקתו. תשלום המלגה ייעשה על ידי זיכוי חשבון שכר הלימוד של הסטודנט ע"ח התשלומים האחרונים.
  • מלגת בני משפחה: מיועדת לאחים, או ילד והורה, או זוג נשוי הלומדים במקביל באחת מהפקולטות ללימודי תואר ראשון, ובתנאי שגיל אחד הזכאים אינו עולה על שלושים. במצב בו 2 בני המשפה הם מעל גיל שלושים לא יוכלו להגיש בקשה למלגת בני משפחה.
  • מלגה לחיילים משוחררים– המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מעניק שכר לימוד ייחודי לחיילים משוחררים (עד 5 שנים מיום שחרור סדיר ומלא מצה"ל) בכל אחת מפקולטות הלימוד. בנוסף, הטבה לתלמידי מכינות קדם אקדמיות בשערי מדע ומשפט – חיילים משוחררים עד 5 שנים מיום השחרור יוכלו להגיש בקשה לקבל מימון וסיוע במכינות ממשרד הביטחון.
  • מלגת הנדסאים– בעלי תעודת הנדסאי זכאים למלגה לשנה א' בלבד

אנא דאגו לאסוף את כל האישורים והמסמכים התומכים בבקשתכם. המסמכים שתצטרכו:

-תלושי שכר שלכם
– תלושי שכר של ההורים (רק אם אתם עדיין גרים בבית)
– תעודת זהות
– תעודת עלייה
– תעודות הצטיינות למיניהן
– המלצות
– תעודות שחרור מצה"ל
– אישורים על מגבלות רפואיות
– אישורים על השתתפות בפרויקטים חברתיים
– אישורים ממשלתיים שונים (כמו ביטוח לאומי). אם אתם גרים בפריפריה, תבקשו מהמועצה המקומית/איזורית אסמכתא על כך.

לטובתכם, עשו עותקים מכל המסמכים ושימו בצד.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם דקאנט הסטודנטים

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?