סטודנטים >> מלגה על בסיס כלכלי

מלגה על בסיס כלכלי

הנהלת המרכז האקדמי מודיעה על פתיחת הליך הגשת בקשות למלגות סיוע כלכלי לשנה"ל תשפ"ג.

לנוחיות הסטודנטים, בקשת מלגה לסיוע כלכלי נעשית באופן מקוון

לשם הגשת טופס המלגה יש להיכנס אל תחנת המידע לסטודנט> כללי > מלגות סיוע כלכלי

שימו לב כי בסעיפים מסוימים תדרשו לצרף מסמכים תומכים. יש לצרף רק את המסמכים שנדרשו.
דף הסבר על אופן מילוי הטופס נמצא בלינק שבעמודה "הסבר"

את טופסי המלגות ניתן להגיש בין התאריכים:
החל מיום ה', ז' כסלו, 01 בדצמבר 2022
ועד ליום ו', ו' טבת, 30 בדצמבר 2022

בקשות אשר לא יכללו את כל המסמכים לא יטופלו

יש לקרוא היטב את ההנחיות לפני מילוי הטפסים והגשתם.

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה