כתב העת "שערי משפט" – כרך ג' (תשס"ב – תשס"ד ) – חוברת מס' 1 – דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

ד"ר אורנה דויטש: דבר העורכת המשותפת
ד"ר יחיאל בהט: דבר העורך המשותף
פרופ' אהרון ברק: על הגישור
השופט יעקב אבי ברוך טירקל: אחד לדין ואחד לפשרה
פרופ' סמדר אוטולנגי: הרהורים על חקיקת הגישור
השופטת שרה פריש: שימוש בעקרונות הגישור במסגרת ההליך השיפוטי
ד"ר אורנה דויטש: על "הסכמה מדעת" בהליך הגישור

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019