כתב העת "שערי משפט" – כרך ג' (תשס"ב – תשס"ד ) – חוברת מס' 2 – דת ומדינה

דבר המערכת
פרופ אליאב שוחטמן: מילה בהכשר בג"ץ
ד"ר חיים שיין: אהרון ברק – אבי המהפכה החוקתית חילונית
פרופ' מיכאל קורינאלדי: חופש הדת בישראל -במה נשתנה הסטטוס קוו ?
פרופ' אביעד הכהן: מה נושא המקום הזה – על מקומות קדושים : בית דת משפט וקדושה
פרופ' חמי בן נון: שאת אומרת "הפרדת דת ומדינה" – למה את מתכוונת?
עו"ד יעקב שפירא: משפט ושיפוט – מחלוקת חדשה וגם ישנה: הפרדת הדת מהמדינה או הפרדת הדתיים מהמדינה

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019