כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ז – תשנ"ח ) – חוברת מס' 3 – הצעת חוק החברות

ד"ר עמרי ידלין: חוק החברות כמוצר
ד"ר יחיאל בהט: תכלית החרבה ומטרותיה בהצעת חוק החברות -התשנ"ו 1995
ד"ר דוד האן: חלוקה לבעלי מניות ושמירת ההון
אפרים שמיידלר ודן שיינפלד: דיני שמירת ההון בהצעת חוק החברות – כללים אופטימלים
ד"ר יובל קרניאל: אחריות פלילית של תאגידים
אהרון בניסטי: האישיות המשפטית הנפרדת במשפט העברי – להלכה ולמעשה

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019