כתב העת "משפחה במשפט"-כרך א' אב תשס"ז – אוגוסט 2007 כרך א'

אביעד הכהן: אקדמות מילין
בני שמואלי, רונה שוז, איילת בלכר פריגת: משפחה במשפט
הברונית ברנדה הייל מריצ'מונד: הבנת זכויות הילד : תאוריה ומעשה
אורלי פוקס-שבתאי, פסיכולוגית קלינית: על האיסור הגורף
בנימין שמואלי: ענישה גופנית לילדים כמקרה מבחן
דפנה לביא: אלימות וגישור : האמנם אוקסימורון?
רונה שוז: תינוק המריבה
רות זפרן: התבוננות ביקורתית מנקודת מבט השוואתית
פרופ' אליאב שוחטמן: בגידה וחיים עם ידועה בציבור
עו"ד יעקב שפירא: אשת כהן שנאנסה ושמירת הזוגיות – הלכה וקולנוע

מועדי הרישום

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019